Turku on lapsiystävällinen kunta

Kaupungeissa kuten kaikissa muissakin organisaatioissa tehdään joka päivä suunnitelmia, valmistellaan kokonaisuuksia ja päätetään asioita, jotka vaikuttavat joko suoraan tai välillisesti lapsiin, mutta myös tulevien sukupolvien elämään. Siitä syystä olisi ensiarvoisen tärkeää kuulla lapsia asioiden valmisteluvaiheessa.

Turun kaupunki haluaa olla lapsiystävällinen kaupunki, ja toteuttaa Suomen UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -toimintamallia. Turku on valinnut erityisiksi painopisteikseen lapsen oikeuksien ja lasten osallisuuden tunnetuksi tekemisen ja edistämisen.

Millainen on lapsiystävällinen kunta?

• Lapsiystävällisessä kunnassa lapsia kohdellaan tasa-arvoisesti kunnan asukkaina. Heidät otetaan mukaan palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. Jokaiselle lapselle turvataan yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua.
• Kunnan päätöksenteossa hyödynnetään lasten ja nuorten tietämystä omasta arjestaan ja arvioidaan päätösten lapsivaikutuksia. Lapsen oikeus riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista näkyy kunnan talousarviossa.
• Sekä lapsille että aikuisille tiedotetaan lapsen oikeuksista. Lapsia ja nuoria rohkaistaan toimimaan kansalaisyhteiskunnassa ja he kokevat olevansa lähiyhteisönsä arvokkaita jäseniä.

Lasten ääni kuuluu, jos aikuiset osaavat pysähtyä kuuntelemaan

Turkulaisen 12-vuotiaan Shamiil Mahammedin terveiset Turusta pääsi mukaan Lapsen oikeuksien päiväksi tuotettavaan News for Children and Adults by Children -sanomalehteen. Lehteen kootaan eri puolilta maailmaa lasten tekemiä tekstejä osallisuuteen ja vaikuttamiseen liittyen. Shamiilin tärkeä viesti on: Lasten ääni kuuluu, jos aikuiset osaavat pysähtyä kuuntelemaan.

Olen 12 –vuotias Shamiil Mahammed. Toimin oman kouluni oppilaskunnassa ja Turun Lasten Parlamentin hallituksessa. Pidän tärkeänä lasten näkökulman esille tuomista. Olen sitä mieltä, että lasten ääni kuuluu, jos aikuiset osaavat pysähtyä kuuntelemaan.

Paidassani lukee WE WILL CHANGE THE WORLD ja tämä pitää paikkansa, jos saamme lasten ja nuorten näkökulman esiin asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa myös kunnan tasolla. Olemme tulevaisuuden kansalaisia ja haluamme olla mukana vaikuttamassa meille tärkeisiin asioihin.

Lapsen oikeudet toteutuvat arjessa -työpajat

Miten lasten osallisuutta voisi omassa toiminnassa edistää ja tukea? Kaikki asiasta kiinnostuneet Turun kaupungin sidosryhmät voivat tilata Lapsen oikeudet toteutuvat arjessa -työpajan, jossa saadaan konkreettisia työkaluja lasten osallisuuden edistämiseen. Työpaja soveltuu kaikille lasten ja lapsiperheiden kanssa ja puolesta työskenteleville.
  • Työpaja soveltuu n. 20 hengen ryhmälle
  • Aikaa tarvitaan n. 2 tuntia.
  • Työpajan vetäjänä toimii Turun UNICEfin yhteyshenkilö. Ota yhteyttä: Anri Niskala


Lapsen oikeuksien päivä

Joka vuosi 20. marraskuuta vietetään kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen hyväksymisen (20.11.1989) vuosipäivänä. Sen kunniaksi Turun kaupunki, Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä ja Turvary ry järjestävät #MeTurku -tapahtuman turkulaisille 7-luokkalaisille. Tapahtuma on osa Turun matkaa kohti lapsiystävälliseksi kunnaksi.

#MeTurku -tapahtuman tavoitteena on lisätä nuorten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta oman hyvinvointinsa edistämisessä. Tapahtumassa käsitellään nuoren hyvinvointiin liittyviä teemoja, kuten terveystottumuksiin, mielen hyvinvointiin, sosiaalisiin suhteisiin, vapaa-aikaan ja ympäristöön liittyviä kysymyksiä.

 

LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUKSEN NELJÄ PERIAATETTA:
1. syrjimättömyys
2. lapsen edun huomioiminen,
3. oikeus elämään ja kehittymiseen
4. lapsen näkemysten kunnioittaminen

Lapsen oikeuksien sopimus on maailman laajimmin ratifioitu YK:n ihmisoikeussopimus. Ratifioimalla sopimuksen valtio sitoutuu muuttamaan lakinsa ja toimintansa sopimusta vastaaviksi. Sopimuksen ulkopuolella on ainoastaan yksi maa: Yhdysvallat.