Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus

Puheenjohtaja

Jäsenet ja varajäsenet

Sihteeristö

Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistojen ja pöytäkirjojen saavutettavuusseloste

Tarkastettu pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen julkaistaan yleisessä tietoverkossa kokousta seuraavan viikon toisena arkipäivänä.

Jaostot

Konsernijaosto

Kaupunkikehitysjaosto

Syksyn kokoukset 2020

 • 10.08.2020 klo 16.00
 • 17.08.2020 klo 14.00
 • 31.08.2020 klo 16.00
 • 14.09.2020 klo 14.00
 • 28.09.2020 klo 16.00
 • 06.10.2020 klo 14.30
 • 12.10.2020 klo 16.00
 • 26.10.2020 klo 14.00
 • 09.11.2020 klo 16.00
 • 23.11.2020 klo 14.00
 • 30.11.2020 klo 16.00
 • 07.12.2020 klo 14.00
 • 17.12.2020 klo 10.00

Seminaari 05.-06.10.2020

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua ja, jollei laissa toisin säädetä tai hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa laajakantoisissa ja koko kaupunkia koskevissa asioissa.

Kaupunginhallituksessa on 14 jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee kaupunginhallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja johtaa kaupungin poliittista prosessia ja osallistuu kaupungin johtamiseen yhdessä virkamiesjohdon kanssa.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimii Sini Ruohonen (kok), 1. varapuheenjohtajana Jukka Vornanen (vihr) ja 2. varapuheenjohtajana Mika Maaskola (sd). Esittelijänä toimii kaupunginjohtaja Minna Arve.

Seminaari 05.-06.10.2020