Asioi verkossa

Sivua päivitetään loppuvuoden 2020 aikana.

Asuminen ja ympäristö

Pysäköintivirhemaksun oikaisuvaatimus (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Palvelun kautta voit lähettää pysäköintivirhemaksun oikaisuvaatimuksen.


Rakentamisen luvat (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Järjestelmän kautta voit hoitaa seuraavia:

 • Kaupunkikuvamateriaali
 • Maisematyölupa
 • Poikkeamispäätös
 • Purkamisilmoitus
 • Purkamislupa
 • Purkaminen rakennustunnukseton rakennus
 • Puunkaato ennakkokysely ja maisematyölupa
 • Rakennuslupa
 • Suunnittelutarveratkaisu
 • Toimenpidelupa

Lisäksi järjestelmän kautta voidaan toimittaa pääpiirustuksia ja erityissuunnitelmia, maalämpö (enintään 3 kaivoa) rakennusvalvontaan (pdf/A-muodossa) sekä materiaalia kaupunkikuvaneuvottelukuntaan.

 
Seudullinen joukkoliikenne (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Fölin, seudullisen joukkoliikenteen sivuilla voit ladata ja maksaa bussikorttimaksun verkkopalvelussa. Turun paikallisliikenteen linja-autojen aikataulupalvelulla voit etsiä esimerkiksi haluttujen pysäkkien aikatauluja, luoda pikavalintoja tärkeiden pysäkkien aikatauluista sekä avata päivittyvän aikataulunäkymän.

Fölin nettilataus (linkki avautuu uuteen välilehteen)
 • Bussikortin lataaminen verkossa
 • Föli työmatkakortti
Bussit ja aikataulut (linkki avautuu uuteen välilehteen)
 • Föli bussit kartalla
 • Föli mobiilisovellus
 • Föli reaaliaikatauluhaku
 • Föli reittiopas
 • Föllärit


Teknisen sektorin tilauspalvelu (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Voit tilata kaupunkiympäristötoimialalta maksullisia asiakirja- ja sopimuskopioita sekä selvityksiä. Esimerkiksi seuraavia:


Arkistopalvelut (linkki avautuu uuteen välilehteen)
 • Historialliset painetut kartat
 • Ilmakuvajäljennökset
 • Karttajäljennökset
 • Kauppakirjajäljennökset
 • Maanvuokrasopimusjäljennökset
 • Maksuttomat kartta-aineistot opiskelijoille
 • Rasitteet ja käyttöoikeudet jäljennökset
 • Toimitusasiakirjajäljennökset
 • Toimielinten pöytäkirjat liitteineen
Kartta-aineistot ja maastomittaukset (linkki avautuu uuteen välilehteen)
 • Kantakartta
 • Kiinteistötiekartta
 • Opaskartta
 • Ortoilmakuva
 • Rakennuslupakartta
 • Suunnittelukartta
Kiinteistörekisteri (linkki avautuu uuteen välilehteen)
 • Kiinteistörekisteriote
 • Lainhuutotodistus
 • Rasitustodistus
Paikan merkitseminen ja sijaintikatselmus (linkki avautuu uuteen välilehteen)
 • Aidan merkitseminen
 • Rajan osoittaminen
 • Rakennuksen paikan merkintä
 • Sijaintikatselmus
 • Sijaintikatselmus, maalämpökaivo
Muut asiat (linkki avautuu uuteen välilehteen)
 • Johtokarttaote
 • Rakennuspiirustukset


Toimitukset ja tonttijaot (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Sähköinen palvelu on tarkoitettu kiinteistötoimitusten hakemiseen. Voit hakea sähköisessä palvelussa seuraavia kiinteistötoimituksia:

 • Halkominen
 • Rajankäynti
 • Rasitetoimitus
 • Tilan rekisteröinti tontiksi
 • Tontin lohkominen
 • Tontin tunnusmuutos
 • Tonttijako
 • Tonttijaon muutos


Tonttihaku tai tonttien varauspalvelu (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Voit selata ja varata vapaita tontteja verkossa.


Turun seudun karttapalvelu (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Karttapalvelussa voit mitata omat matkasi tai tarkistaa bussien reitit, etsiä osoitteet, virastot tai yritystontit.


Varauspalvelut (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Turun kaupungin varauspalvelusta voit varata seuraavia:

 • Asukaspysäköintiluvat
 • Soutuvenepaikat
 • Veneiden talvisäilytyspaikat
 • Venepaikat

Lisäksi voit hallita omia varauksia.

 

Vesimittarien luenta (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Voit ilmoittaa vesimittarilukemasi verkossa.


Yleisten alueiden luvat (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Sähköinen palvelu on tarkoitettu seuraavien palveluiden hakemiseen:

 • Aitaamislupa
 • Kaivulupa
 • Sijoituslupa
 • Työkohteiden ennakkoilmoitus

 

Päivähoito ja koulutus

Varhaiskasvatuksen sähköiset palvelut

Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Palvelun kautta voit:

 • hakea paikkaa varhaiskasvatukseen
 • ilmoittaa lapsen esiopetukseen
 • saada päätöksen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen paikasta.

Päikky (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Palvelun kautta voit:

 • ilmoittaa muutoksista lukittuun kalenteriin
 • kopioida suunnitelman perheen toisille lapsille
 • seurata suunniteltua ja käytettyä hoitoaikaa
 • tallentaa oletussuunnitelmia
 • tehdä viikoittaisia hoitoaikavarauksia

Wilma (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Wilma on varhaiskasvatuksen, peruskoulujen, lukioiden, ammatillisen ja aikuiskoulutuksen opiskelijahallinto-ohjelman www-liittymä ja mobiilisovellus. Huoltajat voivat esimerkiksi viestiä varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa ja lukea tiedotteita.

Perusopetuksen sekä lukion ja ammatillisen koulutuksen sähköinen asiointi

Wilma (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Wilma on varhaiskasvatuksen, peruskoulujen, lukioiden, ammatillisen ja aikuiskoulutuksen opiskelijahallinto-ohjelman www-liittymä ja mobiilisovellus.

Opiskelijat voivat Wilman kautta:

 • lukea koulun tiedotteita
 • seurata suorituksiaan
 • valita kursseja
 • viestiä opettajien kanssa

Alaikäisten opiskelijoiden huoltajat voivat Wilman kautta:

 • lukea koulun tiedotteita
 • seurata ja selvittää opiskelijan poissaoloja
 • viestiä opettajien kanssa

MobilTAI

Turun ammatti-instituutin oppilaan, opettajan ja työpaikkaohjaajan/yrityksen mobiilisovellus, jota käytetään työelämäjakson dokumentointiin ja näytönarviointiin. Kysy MobilTAI-sovelluksesta opettajaltasi.  

Aikuiskoulutuksen ja opistojen sähköinen asiointi

Turun suomenkielisen työväenopiston netti-ilmoittautuminen (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Turun suomenkielinen työväenopisto on Turun kaupungin oppilaitos, jossa voit opiskella yleissivistäviä, harrastustavoitteisia ja yhteiskunnallisia opintoja.


Åbo svenska arbetarinstitut netti-ilmoittautuminen (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Åbo svenska arbetarinstitut, ”Arbis”, on Turun kaupungin vapaan sivistystyön puitteissa toimiva ruotsinkielistä koulutusta tarjoava kansalaisopisto.


Sosiaali- ja terveyspalvelut


eTerveyspalvelut (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Voit varata vastaanottoajan osaan kaupungin terveyspalveluista. Palvelun kautta voit:

 • varata uuden ajan
 • siirtää aikaa
 • peruuttaa ajan
 • tarkastella omia tietoja

Palvelussa on myös:

 • eTerveyspalveluiden lomakepalvelu
 • eTerveyspalveluiden tekstiviestipalvelu
 • eTerveyspalveluiden viestipalvelu


Suun terveydenhuollon sähköinen asiointi (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Voit asioida suun terveydenhuollon ajanvarauksessa sähköisen asiointipalvelun kautta, puhelimitse tai tekstiviestillä. Palvelun kautta voit:

 • varata uuden ajan
 • siirtää aikaa
 • peruuttaa ajan

Toimeentulotuki: Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen hakeminen (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Palvelun kautta voit:

 • hakea ehkäisevää ja täydentävää toimeentulotukea
 • päivittää yhteystietojasi
 • saada toimeentulotukipäätöksen
 • saada tiedoksi ja vastata lisäselvityspyyntöön
 • seurata toimeentulotukihakemuksen käsittelyn tilaa
 • tarkastella toimeentulotuen maksuja

Vammaispalvelujen ja tukitoimien hakeminen (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Palvelun kautta voit:

 • hakea lakisääteisiä vammaispalveluja
 • hakea vaikeavammaisten kuljetuspalveluja


Tapahtuma- ja yrityspalvelut

Tapahtumaluvat (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Tapahtumien järjestämiseen liittyy monia lupia ja ilmoituksia. Tarvittavien lupien määrä riippuu tapahtuman koosta ja luonteesta.

 

 

Arsnet
Kulttuuriosaajien tietopankista löytyy tällä hetkellä yli 1000 ammattilaista kaikilta taiteen ja kulttuurin alueilta. Etsi vaikkapa esiintyjä juhliisi.

Liikunta-avustukset
Turkulaiset urheilu- ja liikuntaseurat, erityisryhmien yhdistykset, eläkeläisyhdistykset, maahanmuuttajayhdistykset sekä lähiliikunnan edistämiseen myös asunto- ja kiinteistöyhdistykset voivat hakea liikunta-avustuksia Turun kaupungin liikuntapalvelukeskuksesta. Hakemukset voi täyttää myös netissä. 

Liikuntavuorojen varaaminen
Voit selata liikuntapaikkojen varaustilannetta. Voit varata vuoron netissä tai tehdä varauksen asiakaspalvelussa.

Palaute
Voit antaa palautetta kaupungin palveluista.

Sähköiset energiapalvelut
Voit ilmoittaa sähkölukemasi, tehdä osoitteenmuutokset ja sähkösopimukset verkossa

Vaski-verkkokirjasto
Uusi lainasi ja muokkaa tietojasi verkkokirjastossa. Voit myös lainata e-aineistoja.

Verkkolaskutus
Yritykset voivat maksaa laskuja sähköisesti