Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuuston kokoukset

valtuuston-lahetykset.png

Kokousten videolähetykset

Kokousten esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistojen ja pöytäkirjojen saavutettavuusseloste

Valtuustoaloitteet

Tarkastettu pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen julkaistaan yleisessä tietoverkossa kokousta seuraavan viikon torstaina.

Osallistu keskusteluun Twitterissä tunnisteella #tkuvaltuusto

Valtuutetut

Kaupunginvaltuutetut

Kaupunginvaltuuston ryhmät sekä valtuutetut ja varavaltuutetut

Syksyn kokoukset 2020

 • 24.08.2020 klo 18.00
 • 21.09.2020 klo 16.00
 • 19.10.2020 klo 18.00
 • 16.11.2020 klo 18.00
 • 14.12.2020 klo 18.00

Seminaari 19.10.2020 klo 12.00

Ylintä päätäntävaltaa kaupungin toiminnassa käyttää asukkaiden valitsema kaupunginvaltuusto. Valtuusto valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan neljän vuoden välein järjestettävillä vaaleilla.

Turun kaupunginvaltuustossa on kaudella 2017-2021 yhteensä 67 valtuutettua. Valtuutetut voivat työskentelyä varten muodostaa valtuustoryhmiä, joita Turun kaupunginvaltuustossa on yhteensä kahdeksan.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimii Elina Rantanen (vihr), 1. varapuheenjohtajana Pentti Huovinen (kok), 2. varapuheenjohtajana Seppo Lehtinen (sd), 3. varapuheenjohtajana Sauli Saarinen (vas) ja 4. varapuheenjohtajana Ulla Achrén  (rkp). Sihteerinä toimii johtava kaupunginsihteeri Ari-Pekka Korhonen.

Kaupunginvaltuusto kokoontuu Kaupungintalolla (Aurakatu 2). Yleisö voi seurata valtuuston kokouksia yleisölehteriltä, suorina videolähetyksinä sekä kokouksen jälkeen julkaistavilta videotallenteilta. Twitterissä valtuustokeskustelua käydään tunnisteella #tkuvaltuusto.

Kaupunginvaltuuston tehtävät

Kuntalain mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa.

Valtuusto päättää:

 1. kuntastrategiasta;
 2. hallintosäännöstä;
 3. talousarviosta ja taloussuunnitelmasta;
 4. omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta;
 5. liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista;
 6. varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista;
 7. sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista;
 8. palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista;
 9. takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta;
 10. jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä;
 11. luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista,
 12. tilintarkastajien valitsemisesta;
 13. tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta;
 14. muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

Seminaari 19.10.2020 klo 12.00