Talousarvio

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa vahvistetaan hallintokunnille määrärahat ja tuloarviot tai netto, joilla tuotetaan kaupunkilaisille peruspalvelut mm. terveys- ja sosiaalipalvelut sekä opetustoimen palvelut.

Lauta- ja johtokunnat antavat omat ehdotuksensa talousarvioksi syyskuussa. Kaupunginhallitus käsittelee talousarvion marraskuussa ja kaupunginvaltuusto vahvistaa sen vuosittain marras-joulukuussa. Valtuuston päätöksen jälkeen lauta- ja johtokunnat tekevät tarvittavat tarkistukset suunnitelmiin, minkä jälkeen talousarvio ja –suunnitelma on valmis.

Kaupunginvaltuuston hyväksymät muutokset (11.11.2019, pdf)

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2020 (14.10.2019, pdf)

Sopeuttamisohjelman toimenpiteet (14.10.2019, pdf)

Vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2020-2023 taloussuunnitelma (14.10.2019, pdf)

Toiminnan nettomenot. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2020. 

 

Asiasanat: