Konsernijaosto

Kokousasiakirjat

Esityslistat ja pöytäkirjat

Tarkastettu pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen julkaistaan yleisessä tietoverkossa kokousta seuraavan viikon toisena arkipäivänä.

Kevään kokoukset 2021

  • 18.01.2021 klo 13.00
  • 01.02.2021 klo 09.00
  • 08.02.2021 klo 11.00
  • 01.03.2021 klo 13.00
  • 22.03.2021 klo 13.00
  • 26.04.2021 klo 13.00
  • 17.05.2021 klo 09.00
  • 07.06.2021 klo 13.00

Kaupunginhallituksen konsernijaosto vastaa konserniohjauksen kehittämisestä sekä strategisiksi yhteisöiksi määriteltyjen yhteisöjen omistajaohjauksesta ja valvonnasta. Jaoston tehtävänä on lisäksi huolehtia kaupunginhallituksen alaisten palvelukeskusten ohjaamisesta.

Konsernijaostossa on 13 jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee konsernijaoston jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Konsernijaoston puheenjohtajana toimii Jukka Vornanen (vihr) ja 1. varapuheenjohtajana  Sini Ruohonen  (kok). Esittelijänä toimii kaupunginjohtaja Minna Arve ja sihteerinä johtava kaupunginsihteeri Ari-Pekka Korhonen.

Seminaari 26.4.2021 klo 10.00