Turkulaiset äänestivät vilkkaasti ennakkoon kuntavaaleissa. Ennakkoääniä annettiin valtakunnallista ennakkoäänestysprosenttia enemmän. Varsinainen äänestyspäivä koittaa sunnuntaina 13.6. Vaalipaikoilla panostetaan turvallisuuteen ja sujuvuuteen.

Kuntavaalien ennakkoäänestyksessä äänioikeuttaan käytti yli 58 800 turkulaista (vuoden 2017 kuntavaaleissa noin 45 058). Turun ennakkoäänestysprosentti oli 35,8 %, kun koko Suomessa vastaava äänioikeutettujen ennakkoäänestysprosentti oli 32,9 %.

Kuntavaaleissa valitaan kaupunginvaltuusto, joka päättää kaupungin toiminnasta, taloudesta sekä kunnallisten palvelujen järjestämisestä. Turussa kuntavaalien kautta ratkeaa myös pormestarin valinta.

Vaalipäivänä äänestetään turvallisesti

Vaalihuoneistot avautuvat sunnuntaina kello 9 ja sulkeutuvat kello 20. Kaikki vaalipaikalle ennen kello 20 saapuneet saavat äänestää rauhassa ennen äänestyksen lopettamista.  

Vaalipäivänä äänioikeutettu voi äänestää omassa äänestyspaikassaan, joka on ilmoitettu postitse tai sähköisesti lähetetyssä äänioikeusilmoituksessa.

Lista vaalipäivän 13.6. äänestyspaikoista Turussa

Ohjeet äänestäjälle:

  • henkilöllisyystodistus mukaan
  • käytä kasvomaskia tai kasvovisiiriä, jos siihen ei ole estettä
  • pidä ainakin 2 metrin etäisyys muihin
  • käytä käsihuuhdetta, jota äänestyspaikalla on tarjolla
  • seuraa vaalivirkailijoiden antamia ohjeita
  • jos vaalivirkailija pyytää sinua poistamaan maskin, ota maski kasvoiltasi tarkastuksen ajaksi hygieniaohjeiden mukaisesti
  • jonotus tapahtuu tarvittaessa äänestystilan ulkopuolella
  • omaa kynää saa käyttää
  • vaalipaikalla on kiinnitetty useita ohjetauluja, joihin kannattaa tutustua
  • itse äänestys on samanlainen kuin ennenkin

Jos äänioikeutettu on vaalipäivänä hengitysoireinen tai omaehtoisessa karanteenissa, toimitaan äänestyspaikalta löytyvien ohjeiden mukaan.

Jos äänioikeutettu on vaalipäivänä lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä, vaalihuoneistoon ei saa tulla sisälle. Tässä tapauksessa Turun kaupungin tartuntatautiviranomaiset antavat karanteenissa tai eristyksessä olevalle äänestysohjeet henkilökohtaisesti.

Yleiset äänestysohjeet vaalit.fi-sivustolla

Vaalitulosseuranta netissä

Kuntavaalien ääntenlaskennan etenemistä ja tulostietoja voi seurata vaalipäivänä Oikeusministeriön vaalien tieto- ja tulospalvelu -sivuilla. Ennakkoäänestyksen tulostiedot julkaistaan sunnuntaina 13.6. äänestyksen päätyttyä kello 20 ja vaalipäivän äänestyksen alustavia tulostietoja päivitetään viiden minuutin välein ääntenlaskennan loppuun asti.

Vaalipäivänä annettujen äänten tarkastuslaskenta on maanantaina 14.6. Vaalien tulos vahvistetaan keskiviikkona 16.6.

Lisätietoa kuntavaaleista Turussa: turku.fi/kuntavaalit