Koroisten rantareitille rakennetaan valaistus kahden kilometrin matkalle Rautatiesillan ja Halistenkosken välille. Koroisten muinaismuistoalueelle ei valaisimia kuitenkaan rakenneta. Ympäristöministeriö on tukenut rakentamista taloudellisesti.

Aurajokivarressa sijaitsevan Koroisten rantareitin saavutettavuutta ja ympärivuotista virkistyskäyttöä parannetaan lisäämällä valaistusta. Halistenkosken ja Rautatiesillan välisellä osuudella valaistusta rakennetaan noin kahden kilometrin matkalla. Koroisten muinaismuistoalueen kohta jätetään valaisematta alueen muinaishistoriallisten arvojen vuoksi.

Valaistuksen rakentaminen aloitettiin maanantaina 26.4. ja uusi valaistus saadaan toimintaan syksyyn mennessä. Valaistus toteutetaan led-tekniikalla.

Ulkovalaistuksen saneeraus aiheuttaa jonkin verran haittaa ulkoilureitillä liikkujille. Liikkujia kehotetaan varovaisuuteen työmaan läheisyydessä.

Ympäristöministeriö on myöntänyt Koroisten rantareitin valaistuksen rakentamiselle rahoitusta kansallisten kaupunkipuistojen harkinnanvaraisista kunnostus- ja kehittämisavustuksista vuonna 2020.

Kansallinen kaupunkipuisto on Suomen maankäyttö- ja rakennuslaissa määritelty kaupunkiympäristössä sijaitseva puistojen, arvokkaiden kulttuuri- ja luonnonmaisemien sekä virkistysalueiden muodostama laaja kokonaisuus, jonka säilyttämiseen ja hoitamiseen kaupunki on sitoutunut. Suomessa on tällä hetkellä kymmenen kansallista kaupunkipuistoa: Hämeenlinnassa (perustettu 2001), Porissa (2002), Heinolassa (2002), Hangossa (2008), Porvoossa (2010), Turussa (2013), Kotkassa (2014), Forssassa (2015), Kuopiossa (2017) ja Kokkolassa (2020).