Turun rakennus- ja lupalautakunta käsittelee torstaina 22.4. Tuomiokirkkotorin yhteisterassialueen rakennuslupahakemusta. Päätösehdotuksen mukaan alueelle tulee 800 asiakaspaikkaa kuitenkin niin, että erillisten tapahtumien aikana asiakaspaikkoja voi olla enintään 1000.

Rakennuslupa on voimassa kesäkuukausina 1.4.-30.9. viiden vuoden ajan.

Alue aidataan kevyillä, matalilla ja hienovaraisilla köysiaidoilla. WC-kontit ja huoltopiha rajataan siten, että niiden ulkoasu vastaa alueen arvoja ja tapahtuman luonnetta. Myös esiintymisalueiden tulee sopia alueen luonteeseen. Alue on muinaisjäännösaluetta, joten rakentaminen on tehtävä niin, ettei maahan kajota.

Kaupunginvaltuusto päätti viime vuoden marraskuussa, että yhteisterassitoimintaa jatketaan kesän 2020 hyvien kokemusten perusteella. Kaupunginhallitus hyväksyi joulukuussa toiminnan periaatteet. Päätöksen mukaan yhteisterassin operaattori valitaan neuvottelumenettelyllä kolmen vuoden vuokra-ajalle.  Vuokra-aikaa voidaan jatkaa yhdellä kahden vuoden optiolla.

Yhteisterassialueen päätarkoituksena on toimia erilaisten ravintoloiden ja elintarvikkeita myyvien yritysten yhteistilana, mutta siellä voidaan järjestää myös muuta kulttuuritoimintaa. Alue on lähtökohtaisesti maksuton, mutta erikseen määriteltyihin tapahtumiin voidaan myydä pääsylippuja.

Neuvottelumenettely käytiin kolmen tarjoajan kanssa. Neuvottelun ja vertailun perusteella alue on vuokrattu Turku Food & Wine Fest Oy:lle. Alueella toimii kesän aika seitsemän eri ravintolaa.

Asia esityslistalla