Vastaa kyselyyn 30.4.2021 mennessä!

Mikä on 6Aika?

6Aika on Suomen kuuden suurimman kaupungin – Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun – yhteinen kestävän kaupunkikehityksen strategia. Vastaamme strategialla haasteisiin, joita kaupungistumien tuo. Haluamme kehittää kaupunkejamme entistä älykkäämmiksi ja vastata palveluilla kaupunkilaisten aitoihin tarpeisiin.

Lisätietoja: 6Aika

6Aika Carbon Neutral Tourism -hankkeen tietokyselyn tarkoitus on selvittää miten matkailualaan liittyvät toimijat käyttävät tietoa ja tietoaineistoja. Saatujen vastausten perusteella kehitämme toimintoja Carbon Neutral Tourism -hankkeessa rakennettavaan tietoalustaan. Kyselyn täyttäminen on täysin vapaaehtoista. Kyselyssä ei kysytä nimiä eikä muitakaan yhteistietoja kerätä. Kyselyn tulokset käydään läpi CNT-hankkeen toimijoiden kanssa ja tiedot poistetaan hankkeen päättyessä 2021 vuoden lopussa.

Kysely on avoinna 30.4.2021 asti. Linkki kyselyyn: https://forms.gle/QMe6J3X5x55CMk2V6

Lisätietoja 6Aika: Carbon Neutral Tourism: https://6aika.fi/project/carbon-neutral-tourism/

Yhteydenotot kyselyyn liittyen: avoindata@turku.fi