Turussa on otettu käyttöön uutta tekniikkaa, jonka ansiosta koronatestiin pääseminen ja siitä tuloksen saaminen on nopeutunut ratkaisevasti. Tekoäly ja robotit auttavat myös esimerkiksi neuvonnassa sekä rokotusten organisoinnissa.

Smart and Wise Turku

Tapio Järvenpää työskentelee myös Turun kaupungin kärkihankkeessa nimeltä Smart and Wise Turku.

Smart and Wise Turku on kaupungin kärkihanke, jossa yhdistyvät strateginen tavoite seudullisesta hiilineutraaliudesta vuonna 2029 ja Smart City -konsepti. Saavutetuilla tuloksilla edistetään kaupunkilaisten hyvinvointia ja parannetaan kaupungin kilpailukykyä sekä oman toiminnan tuottavuutta.

Keskeisenä mahdollistajana toimii digitalisaatio ja sen synnyttämä data. Digitalisaatio mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman palvelujen tuottamisen ja kaupungin oman toiminnan tuottavuuden parantamisen (Smart City).

Luomalla kaupunkilaisille ja yrityksille edellytykset hyödyntää dataa kaupunki mahdollistaa hyvinvointia tukevan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävän kasvun (Wise City)

Turussa pandemian ensimmäinen aalto oli suhteellisen tasainen. Mutta kun toinen aalto saapui kaupunkiin, viime elokuussa, tapausmäärät kasvoivat nopeasti. Terveydenhuoltoon alkoi tulla yhä enemmän koronaan liittyviä kyselyitä. Myös koronatestien kävijämäärät lisääntyivät.

Hankejohtaja Tapio Järvenpää kertoo, että pian oltiin tilanteessa, jolloin testeihin pääseminen ja testitulosten saaminen kesti ylikuormituksen takia kohtuuttoman kauan.

Tilannetta lähdettiin ratkomaan selvittämällä, voitaisiinko hoitohenkilökunnan tekemää erilaista neuvonta-, ajanvaraus- ja tiedotustyötä automatisoida. Tehtävä oli haasteellinen senkin takia koska koronatestaukseen liittyvät työvaiheet olivat kahden eri julkishallinnon organisaation vastuulla - ja käytössä oli useita erilaista tietojärjestelmiä.

”Loimme kuitenkin yhteistyöllä nopeasti järjestelmän, missä digitaalisesta oirearvio-palvelusta pääsee varaamaan suoraan testiajan ja robotti tekee lähetteen laboratoriota varten. Lisäksi rakensimme järjestelmän, missä robotti lähettää asiakkaalle tekstiviestillä tiedon tuloksesta, heti kun se saadaan ja kirjaa sen kansalliseen potilaskertomusjärjestelmään.”

Ennen uusien järjestelmien käyttöönottoa aika oirearvion tekemisestä näytteenottoon ja testitulosten saapumiseen oli 3-10 päivää. Nyt se on vain 24-36 tuntia.

”Asiakkaiden odotusaika on minimoitu. Nopeat testaukset ja tulokset auttavat pandemian hallinnassa. Ne ovat myös vapauttaneet terveydenhuollon henkilökuntaa mekaanisista tehtävistä varsinaiseen hoitotyöhön.”

Robotit auttavat taistelussa koronavirusta vastaan.

Robotti neuvoo sadalla kielellä

Turussa on tehty myös tekoälysovellus, joka jakaa kaupunkilaisille perustietoa pandemiasta – peräti sadalla eri kielellä.

”Olemme halunneet huomioida myös ne 10 prosenttia kaupunkilaisista, jotka puhuvat äidinkielenään jotain muuta kuin suomea, ruotsia tai englantia. Samalla ratkaisu vähentää ruuhkaa neuvontapuhelimissa.”

Robotille voi esittää kysymyksen omalla äidinkielellään, se tunnistaa kielen ja tarjoaa samalla kielellä vastauksen. Kielitaituri hakee tietonsa luotettavista lähteistä: Turun kaupungin nettisivuilta sekä pandemian torjunnan valtakunnallisen asiantuntijan, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen nettisivuilta.

Järvenpää mainitsee, että data ja digitaaliset mallinnukset auttavat koko ajan myös esimerkiksi pandemiaa koskevan tilannekuvan luomisessa ja päätösten teossa.

”Kun Turussa oli taannoin vaihto-opiskelijoiden joukossa merkittävä koronarypäs, niin siihen reagoitiin hyvin nopeasti karanteenien ja tehostetun valvonnan avulla. Taustalla oli leviämismallinnus, joka osoitti, mitä muuten voisi seurata.”

Tekstiviesti kutsuu rokotuksiin

Turussa on hyödynnetty digitaalisuuden mahdollisuuksia myös rokotusten järjestämisessä.

”Robotti on kutsunut tekstiviesteillä kaupunkilaisia rokotuksiin. Tähän mennessä se lähettänyt kutsuja erityisesti vanhemmille ikäluokille ja muille riskiryhmäläisille.”

Parhaillaan Turussa luodaan ratkaisua, joka auttaisi työikäisten ja riskiryhmiin kuulumattomien ihmisten rokotusten organisoinnissa.

”Työikäisten kohdalla vaikeuskerrointa lisäävät esimerkiksi rokotettavan joukon laajuus, Suomen ja Turkuun saatavien rokote-erien kokojen vaihtelu sekä se, että, emme tiedä kovin tarkkaan etukäteen, kuinka moni haluaa rokotteen tai kuka ehkä saa sen muuta kautta.”

Mallia jalkapallon EM-kisoista

Työikäisten rokottamista varten Turussa aiotaan ottaa käyttöön malli, jota voisi verrata jalkapallon EM-kisojen lipunmyyntiin. Kuten otteluista kiinnostuneet myös rokotuksen haluavat rekisteröityvät ensiksi järjestelmään.

”Mutta toisin kuin EM-kisoissa, meiltä kaikki kuitenkin saavat lopulta haluamansa. Joku saa rokotteen vain hieman ennen kuin joku toinen.”

Turkulaiset ovat antaneet roboteilleen nimiä. Voisiko tekeillä olevan ratkaisun nimetä siis vaikkapa jalkapalloilija Teemu Pukin kunniaksi Teemuksi?

”Muuten hyvä idea, mutta robotti nimetään aina sen päivän mukaan, jolloin se otetaan käyttöön. Esimerkiksi koronatulosrobotin nimi on Kauno, koska se otettiin käyttöön Kaunon nimipäivänä 20.10.”

Teemun nimipäivä on vasta 1.6.

”Ratkaisun on tarkoitus valmistua jo huomattavasti aikaisemmin”, Tapio Järvenpää kertoo.

Teksti: Matti Välimäki
Kuvat: Ilari Välimäki