Kaupunginjohtaja Arve kutsuttiin tämän vuoden CDP Awards -tilaisuuden pääpuhujaksi. Muita pääpuhujia ovat mm. Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Ateenan pormestari Kostas Bakoyannis. Tilaisuuden teemana on talouden uudelleenrakentaminen kestävälle pohjalle.

Lisätietoa

CDP Europe Awards 2021 -tapahtuma kokoaa yhteen korkeimman tason poliittisia päättäjiä sekä yritysten ja rahoituslaitosten edustajia ja haastaa heitä rakentamaan Euroopalle vihreää elpymistä pandemian jälkeen. Euroopan vaativien ilmastotavoitteiden täyttäminen ja ilmastokestävän tulevaisuuden rakentaminen vaatii määrätietoisia toimia ja päätöksiä.

Tilaisuudessa esitellään myös CDP:n vuotuinen raportti Euroopan ympäristön edistymisen tilasta.

2.3. klo 17.00-19.00 (Suomen aika) järjestettävä tilaisuus toteutetaan poikkeusjärjestelyin. CDP Europe Awards -keskustelun tuottaa Euronews, Euroopan katsotuin uutiskanava, joka myös lähettää tilaisuuden kanavallaan. Tilaisuuden isäntänä toimii Euroopan investointipankki. Tilaisuuteen voivat osallistua kaikki halukkaat rekisteröitymällä ja se on maksuton.

Turun kaupunginjohtajan haastattelukutsun taustalla on kaupungin vahva sitoutuminen ilmastonmuutoksen torjuntaan ja aktiivinen kansainvälinen yhteistyö.

- Turku on tehnyt määrätietoista ja pitkäjänteistä ilmastotyötä. Meidän vahvuutenamme on laaja yksimielisyys kaupungin ilmastopolitiikassa. On hienoa, että tämä on huomattu laajasti muuallakin. Meitä kutsutaan usein keskustelemaan kaupunkien roolista ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tietysti tämä teettää paljon töitä ja vaatii myös henkilökohtaista sitoutumista, kaupunginjohtaja Arve sanoo.

Minna Arveen puheenvuoro toteutetaan ennalta tallennettuna haastatteluna. Haastattelu toteutettiin 12.2. videopuheluna. Haastattelun otsikko on Rethinking European cities: what does a 2030 city look like. Haastattelijana toimii Euronewsin juontaja Chris Burns.

CDP on maailmanlaajuinen ilmastotiedon kerääjä, joka näkee kaupungit merkittävinä ilmastotoimijoina

CDP on maailmanlaajuinen voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka tehtävänä on kannustaa yrityksiä, kaupunkeja ja hallituksia vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään sekä turvaamaan vesivarat ja suojelemaan metsiä.

Kaupungit kattavat alle 2% maailman pinta-alasta, mutta niiden alueilla syntyy noin 70% maailman päästöistä. CDP:n selvitysten mukaan jo 85% maailman kaupungeista arvioi ilmaston aiheuttavan uhkia itselleen ja 75% pitkäaikaisista uhista arvioidaan vakaviksi tai erittäin vakaviksi. Kaupungit ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa ja samaan aikaan muutokset aiheuttavat niille uhkia.

Turun ilmastotyötä arvostetaan kansainvälisesti

Turku nostettiin viime vuonna maailman johtavien ilmastokaupunkien listalle (CDP:n A-lista). Turku on mukana myös tänä vuonna julkaistulla listalla yhdessä 87 muun kaupungin kanssa. Suomesta A-listalla on nyt neljä kaupunkia. Jo aiemmin mukana olleiden Turun ja Lahden lisäksi listalle nousivat myös Helsinki ja Espoo.

Turku valittiin vuonna 2020 parhaaksi keskikokoiseksi ilmastokaupungiksi Euroopassa. Euroopan parhaiden ilmastokaupunkien arvioinnin suoritti Euroopan komission DG Joint Research Centre.  Valinnat perustuivat kaupunkien Covenant of Mayors -järjestelmään toimittamaan tietoon. Euroopan kaupunginjohtajien energia- ja ilmastositoumuksen (Covenant of Mayors for Climate and Energy) on allekirjoittanut yli 10 000 kaupunkia tai aluetta.

Turku on aktiivinen myös maailmanlaajuisessa kestävien kaupunkien verkostossa ICLEI:ssä. Turun kaupunginjohtaja Minna Arve on verkoston globaalin hallituksen jäsen ja toimii järjestön Euroopan hallituksen varapuheenjohtajana toimikaudella 2021-2024.

Tapahtuman tiedot CDP:n verkkosivuilla: https://www.cdp.net/en/events/cdp-europe-awards