Samppalinnan koulutaloon osoitteessa Itäinen Pitkäkatu 45 on tehty syksyllä 2020 rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus. Tutkimuksissa esiin tulleiden löydösten vuoksi koulutalon toiminta siirretään väistötiloihin viikolla 9.

Tutkimukset suoritti Sirate Group Oy:n rakennusterveysasiantuntija. Kuntotutkimusraportti on julkaistu Turun kaupungin Sisäilma-sivuilla.

Tutkimusten perusteella merkittävin sisäilman laatua heikentävä tekijä rakennuksessa on laaja-alaiset kosteus- ja mikrobivauriot seinä- ja ikkunarakenteissa. Osa vaurioista todettiin rakennuksen sisäpinnoilla. Vaurioituneista rakenteista on ilmavuotoja sisäilmaan ja koko rakennus on alipaineinen ulkoilmaan nähden. Tutkimuksissa todettiin myös, että sisäilmassa esiintyy paikoin runsaasti teollisia mineraalikuituja.

Sisäilman olosuhteissa (lämpötila, suhteellinen kosteus ja hiilidioksidipitoisuus) ei ollut poikkeavuuksia.

Muut keskeiset toimenpiteitä vaativat löydökset loppuraportin mukaan liittyivät kosteus- ja mikrobivaurioihin sekä ilmastointiin: Ryömintätilassa on orgaanista ainesta ja kosteusvaurioita.

Väestönsuojatiloissa on kosteus- ja mikrobivaurioita. Tuloilmajärjestelmä on likainen. Tulo- ja poistoilmamäärien suhteet vaihtelevat.

Koulutyö jatkuu keväällä Lemminkäisenkadulla

Toiminta rakennuksesta siirretään mahdollisimman nopeasti toisiin tiloihin. Koulutyö jatkuu hiihtoloman jälkeen viikolla 9 väistötiloissa. Kevätlukukauden ajan väistötilat sijaitsevat Turun ammattikorkeakoululta vuokratuissa tiloissa Lemminkäisenkadun kiinteistön B-siivessä.

– Altistumisolosuhde koko rakennuksessa on erittäin todennäköinen sekä kuiduille että mikrobeille ja koska vaurioita on myös sisäpinnoilla, meillä ei ole mahdollisuutta pienentää altistumista. Ainoa vaihtoehto on rakennuksesta poistuminen viipymättä, ympäristöterveyspäällikkö Olli Sjövall ja työsuojeluvaltuutettu Mika Raitio perustelevat.

Pidempiaikaisten väistötilojen suunnittelu on aloitettu. Samppalinnan koulutalossa toimii Katariinan koulun 7 ryhmää, joissa on oppilaita yhteensä 68, ja Mikaelin koulun 7 ryhmää, joissa on oppilaita yhteensä 42. Koulut tiedottavat huoltajia ja henkilökuntaa muuttoon ja väistötiloihin liittyvistä yksityiskohdista tarpeen mukaan, kun järjestelyt täsmentyvät.

Turun kaupunki arvioi koulutalon tulevaisuutta korjaustarpeiden ja kouluverkon tarpeiden näkökulmasta. Vielä ei ole linjattu, peruskorjataanko kohde vai korvataanko se mahdollisesti uudisrakennuksella. Samppalinnan palloiluhallin toiminta jatkuu normaalisti.

Asiasanat: