Turun Osaamisen visio on valmistunut. Visio julkistettiin Turussa torstaina 4.2. Osaamisen vision mukaan vuonna 2040 vetovoimainen ja monimuotoinen Turku on globaali edelläkävijä oppimis- ja osaamisympäristönä. Turku tarjoaa erinomaiset puitteet monialaiseen osaamisten uudistamiseen ja niiden kestävään hyödyntämiseen.

Turun osaamisen visio -raportti luettavaksi

Turun osaamisen visio

Julkistustilaisuuden tallenne

Katso tilaisuuden tallenne YouTubessa klikkaamalla tästä

Osaamisen visio on tehty laaja-alaisessa yhteistyössä kaupungin korkeakoulujen kanssa. Työtä on johtanut Turun yliopiston emeritusrehtori Kalervo Väänänen.

- Turun visioprosessi on pohja tiekartalle, joka ohjaa kaupungin koulutuksen kehittämistä. Ajatuksena on kääntää ajatus yksilötasolla kouluttautumisesta osaamisen kehittämiseen ja tuoda kaupunkilaisten monipuolista osaamista näkyväksi, Kalervo Väänänen sanoo.

Turku haluaa laajentaa osaamisen koskemaan myös virallisen koulutuksen ulkopuolella hankittua osaamista, jota kertyy esimerkiksi harrastuksista, järjestötoiminnasta ja opistoista.

Turku on ensimmäinen suomalainen kaupunki, joka miettii isossa mittakaavassa tulevaisuuden osaamistarpeita ja osaamisen puitteita.

- Nyt halutaan nostaa osaamisen merkitystä kaupungin kehittämisessä sekä nostaa Turku suunnannäyttäjäksi alueellisesti sekä valtakunnallisesti, Turun kaupunginjohtaja Minna Arve linjaa.

Tavoitteena on myös Turun seudun alueellisen kilpailukyvyn vahvistaminen pitkäjänteisesti osaamisen kehittämiseen panostamalla sekä vastata megatrendeihin, kuten digitalisaatioon, kaupungistumiseen sekä ilmastonmuutokseen.

Kalervo Väänäsen mukaan Turku on lähtenyt rohkeasti liikkeelle hahmottamalla eri asiantuntijoiden kanssa osaamisen tulevaisuuden tarpeita ja luonut visiot siitä, mihin tulisi pyrkiä.

Yhtenä tavoitteena on, että osaaminen ja sen kehittäminen voisi tulevaisuudessa olla yksi kaupungin kärkihankkeista.

- Osaaminen visio muodostaa pohjan kaupungin osaamisen strategiatyölle. Osaamisen kärkihanke sopisi vallan hyvin ”koulukaupunki Turun” tulevaisuuden imagoon, Väänänen sanoo.

Kaiken ytimessä on yhteistyö

Keskeistä Turun osaamisen visiossa on oppimis- ja osaamisympäristöjen näkeminen systeeminä, joka kehittyy ja jota kehitetään julkisen sektorin, koulutustoimijoiden ja elinkeinoelämän vuorovaikutuksessa.

Ammatillisen koulutuksen uudistuksen myötä toisen asteen ammatillinen koulutus on saanut resursseja ja rakenteita, jotka mahdollistavat uuden oppimisen ja osaamisen täydentämisen yksilöllisesti elämän eri vaiheissa. Näitä ovat mm. jatkuva haku ja opintojen henkilökohtaistaminen.

- Panostamalla yhteistyöhön ammatilliset oppilaitokset ja työnantajat voivat yhdessä tuottaa joustavia opintomahdollisuuksia sekä työssäkäyville että työnetsijöille, Turun kaupungin sivistystoimialan johtaja Timo Jalonen kertoo.

Aloite osaamisen visioon nousi elinkeinoelämän tarpeista

Aloite hankkeeseen nousi esiin elinkeinoelämän ja Turun kaupungin edustajien välisissä keskusteluissa vuonna 2019.

- Teknologiateollisuuden, Varsinais-Suomen suurimman vientitoimialan, edustajana on ollut ilo huomata, miten aktiivisesti Turun kaupunki on tarttunut haasteeseen. Olen ehdottomasti sitä mieltä, että osaaminen ja sen kehittäminen on keskeisessä roolissa alueen kehittämisessä kaikilla koulutustasoilla, Teknologiateollisuus ry:n aluepäällikkö Teppo Virta korostaa.

- Haluankin kiittää Turun kaupunkia ja kaikkia tähän visiotyöhön osallistuneita! Toivon, että teemme jatkossakin tiivistä yhteistyötä nyt luodun hienon vision toteuttamiseksi, Virta jatkaa.

Visiotyö toteutettiin laajasti osallistavana prosessina, jossa oli mukana kaupungin toimijoita eri palvelualueilta, alueen muiden koulutustoimijoiden ja elinkeinoelämän edustajia, kaupunkilaisia sekä sidosryhmiä myös alueellisesti.

- Osaavan työvoiman saatavuus on tärkeimpiä kriteerejä yritysten sijoittumisratkaisuissa. Turku on jo houkutteleva kaupunki osaajille ja yrityksille, mutta voimme tehdä vielä paremmin, kaupunginjohtaja Minna Arve sanoo.

Turun osaamisen vision mukaan ihmisen osaamis- ja koulutustasolla on suora vaikutus ihmisen hyvinvointiin ja tulotasoon. Turussa uskotaan, että kaupunkilaisten osaamistasoa nostamalla myös kaupunkilaisten hyvinvointi kohoaa.

Pääkuva: Visiokuva Tiedepuiston tulevaisuudesta. Kuva: Cederqvist & Jäntti  Arkkitehdit Oy.