Turun kaupunki myöntää vuosittain avustuksia turkulaisille ja Turussa toimiville rekisteröidyille yhdistyksille sekä muille toimijoille. 1.1.2021 alkaen kaikkien yhdistysten ja rekisteröityjen yhteisöjen on ilmoitettava avustusta hakiessa y-tunnus.

Avustusten hakemisessa käytetään ensisijaisesti sähköistä hakujärjestelmää osoitteessa lomakkeet.turku.fi/avoimet. Tähän mennessä yhdistysten on ollut mahdollista ilmoittaa hakemuksissa joko y-tunnus tai yhdistysrekisterinumero. 1.1.2021 alkaen kaikkien yhdistysten ja rekisteröityjen yhteisöjen on kuitenkin ilmoitettava avustusta hakiessa y-tunnus, ja samalla mahdollisuus yhdistysrekisterinumerolla hakemiseen poistuu.

Mikäli yhdistys ei tiedä y-tunnustaan, se on mahdollista selvittää esimerkiksi yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä sivustolta www.ytj.fi. Yksityishenkilöt ja rekisteröimättömät yhdistykset hakevat avustuksia edelleen hakemuksen tekijän henkilötunnuksella.

Lisätietoja Turun kaupungin avustuksista löytyy sivulta www.turku.fi/avustukset.

Asiasanat: