Turun kaupungin koulut ja oppilaitokset aloittavat kevätlukukauden 2021 hybridimallissa ja lähiopetuksessa. Linjatulla mallilla pyritään toimimaan talvilomaviikkoon asti, joka alkaa perjantaina 19.2.2021. Päivitetty 23.2.2021

Perusopetus

Turun peruskoulujen kevätlukukausi alkaa torstaina 7.1.2021. Peruskoulut aloittavat kevätlukukauden lähiopetuksessa, mutta tarvittaessa siirrytään etäopetukseen. Kevätlukukaudella noudatetaan samaa toimintamallia kuin mikä on ollut käytössä syyslukukaudella. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan huoltajia ja oppilaita Wilman kautta.

Lukiot

Turun lukiot aloittavat kevätlukukauden torstaina 7.1.2021 hybridimallissa. Hybridimallissa abiturientit ovat pääsääntöisesti lähiopetuksessa. Muiden ryhmien vuorottelu ratkaistaan lukiokohtaisesti. Lukioiden opiskelijoita tiedotetaan muutoksista Wilman kautta.

Työväenopistot

Turun suomenkielisen työväenopiston ja Åbo svenska arbetarinstitutin kevätlukukausi alkaa 1. helmikuuta etäopetuksessa, ja kevätlukukautta voidaan jatkaa toukokuun loppuun asti. Lähiopetus ei käynnisty keväällä 2021.

Päivitetty tieto:

Turun ammatti-instituutti

Turun ammatti-instituutin kevään toimintakausi alkaa hybridimallissa maanantaina 4.1.2021. Koulutusalat ovat tehneet alakohtaiset suunnitelmat kevään opetuksesta. Työelämässä tapahtuva oppiminen jatkuu suunnitellusti. Koulutusyksiköt tiedottavat opiskelijoita järjestelyistä Wilman kautta.

Penkkarit ja vanhojentanssit

Helmikuun abiturienttien penkkaripäivää ei voida järjestää vaikean koronatilanteen vuoksi. Kevään vanhojentanssit siirretään pidettäväksi keskiviikkona 12.5.2021, jolloin koronatilanne on oletettavasti nykyistä parempi.