Turun kaupungin kanssa asioivien yritysten käytettävissä on suomi.fi-viestit hankintojen rikosrekisteriotteiden sekä tammikuusta lähtien työllistämisen tukihakemusten toimittamiseen. Kyseessä ovat ensimmäiset kaupungin palvelut, jotka mahdollistavat kahdensuuntaisen viestinnän suomi.fi-viesteissä.

Suomi.fi-viestit on Digi- ja väestörekisterikeskuksen luoma palvelu, joka on turvallinen tapa viestiä niin Turun kaupungin kuin muiden julkisen hallinnon organisaatioiden kanssa. Se on tarkoitettu niin yksityishenkilöille kuin yrityksille ja niiden valtuuttamille henkilöille.

Suomi.fi-viesteissä sekä lähettävä että vastaanottava taho on suojattu, kun käyttäjän pitää tunnistautua vahvasti palvelun käyttöönoton yhteydessä. Se on tarkoitettu niin yksityishenkilöille kuin yrityksille ja niiden valtuuttamille henkilöille. Viestin lähettäminen edellyttää, että yritys tai yhdistys on Suomi.fi-palvelussa hyväksynyt digitaalisten viestien käyttöönoton.

Toukokuusta rikosrekisteriotteet on toimitettu suomi.fi-viestein

Kaupungin tekemien kilpailutusten ja hankintojen yhteydessä palvelu on ollut käytettävissä viime toukokuusta lähtien. Ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista Turun kaupungin on selvitettävä, koskeeko tarjoajaa tai ehdokasta hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemisperuste. Valitut toimittajat lähettävät rikosrekisteriotteensa suomi.fi-viestien kautta. 

Tammikuussa työllistämisen tukihakemukset ja päätökset palveluun

Vuoden 2021 alussa työllistämisen tukihakemusten ja päätösten sähköinen lähettäminen uudistuu, jolloin ne tulevat myös suomi.fi-viestien piiriin.

Tammikuussa tapahtuvaan uudistukseen voi valmistautua tarkistamalla, että yhdistyksen tiedot ovat patentti- ja rekisterihallituksen rekisterissä ajantasaiset. Sähköinen asiointi edellyttää myös, että yhdistyksen tai yrityksen puolesta toimivalle on annettu tarvittavat valtuudet suomi.fi-valtuudet palvelussa.

Tutustu asiaan tarkemmin