Kupittaan koulutaloon on tehty rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus sisäilmahaittaepäilyn vuoksi kesä-syyskuun aikana 2020. Kuntotutkimusraportti on valmistunut ja se on julkaistu Turun kaupungin Ajankohtaiset kiinteistöt -sivulla.

Tutkimuksen kohteena olleessa Kupittaan koulutalossa työskentelee tällä hetkellä Vasaramäen koulun Syreenikujan yksikkö. Kuntotutkimus toteutettiin kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaoston päätöksen (4.5.2020) mukaisesti. Tutkimuksesta vastasi Sirate Group Oy.

Keskeiset löydökset kosteus- ja sisäilmateknisen loppuraportin mukaan liittyivät kosteus- ja mikrobivaurioihin, ilmavuotoihin, ilmanvaihdon painesuhteiden vaihteluun ja kuitulähteisiin.

Rakennuksen seinistä ja lattiarakenteista löytyi kosteus- ja mikrobivaurioita ja tehtyjen merkkiainekokeiden perusteella niistä on ilmavuotoja sisäilmaan. Sisäilman laatuun vaikuttaa merkittävästi myös rakennuksen monimuotoisesti toteutettu ilmanvaihto, minkä seurauksena painesuhteet vaihtelevat tilakohtaisesti.

Yleisilmanvaihdon koneista ja suojaamattomista siirtoilmasäleiköistä löytyi kuitulähteitä, mutta sisäilmasta otettujen kahden viikon kuitulaskeumanäytteiden pitoisuudet olivat matalia, eivätkä ne ylittäneet toimenpiderajaa.

Nopeasti toteuttavina käyttöä turvaavina toimenpiteinä kohteeseen toteutetaan rakennusterveysasiantuntijan raportissa esittämät toimenpiteet, eli koko rakennus ylipaineistetaan ja tiloihin tuodaan ilmapuhdistimet. Lisäksi tutkimuksissa havaitut kuitulähteet poistetaan ja koko rakennuksessa toteutetaan tehostettu siivous joululoman aikana.

Näillä toimenpiteillä tiloja voidaan käyttää kevätlukukauden 2021 loppuun asti, minkä jälkeen koulutalosta siirrytään väistötiloihin syyslukukauden 2021 alkaessa. Väistötilasuunnitelmat tarkentuvat loppuvuoden aikana.

Asiasanat: