Kaupungeissa tehdään joka päivä suunnitelmia, valmistellaan kokonaisuuksia ja päätetään asioita, jotka vaikuttavat joko suoraan tai välillisesti lapsiin ja tulevien sukupolvien elämään. Siitä syystä on ensiarvoisen tärkeää kuulla lapsia asioiden valmisteluvaiheessa. Lapsen oikeuksien viikkoa vietetään Turussa 16.–22.11.

Lapsen oikeuksien viikkoa juhlitaan 16.–22.11. 

  • Lapsen oikeuksien päivä on 20.11.  

  • Lapsen oikeuksien päivä on YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen syntymäpäivä.  

  • Lapsen oikeuksien sopimus hyväksyttiin 31 vuotta sitten. 

  • Lue lisää lapsen oikeuksien toteutumisesta: turku.fi/turku-lapsiystavallinen-kuntalapsenoikeudet.fi 

Hyvää lapsen oikeuksien viikkoa ja päivää! 

Tänä vuonna Lapsen oikeuksien päivän kunniaksi 20.11. liput nostetaan salkoihin ympäri Suomen, sillä päivä on merkitty kalentereihin vakiintuneena liputuspäivänä. Sen lisäksi ikonisia rakennuksia ympäri Suomea ja maailmaa juhlavalaistaan UNICEFin sinisiksi. Turku valaisee Kirjastosillan.

Turun kaupunki haluaa olla lapsiystävällinen kaupunki ja toteuttaa UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -toimintamallia. Turku on valinnut erityisiksi painopisteikseen lapsen oikeuksien ja lasten osallisuuden tunnetuksi tekemisen ja edistämisen. 

Lapset ja nuoret mukaan päätöksentekoon 

Turun yliopiston tohtorikoulutettava Minna Laiti kirjoittaa Terveyttä tieteessä -blogissa siitä, miten Lasten oikeuksien viikon teema Lapsen oikeus tulevaisuuteen linkittyy läheisesti käynnissä olevaan COVID-19- pandemiaan.  

Pandemia vaikuttaa merkittävästi lasten ja nuorten oikeuksiin, hyvinvointiin ja sillä voi olla suuria vaikutuksia lasten ja nuorten tulevaisuuteen. Oikeus tulevaisuuteen tulisi turvata kiinnittämällä huomiota lasten ja nuorten tilanteeseen pandemian aikana ja tekemällä kansainvälistä yhteistyötä ottamalla myös lapsia ja nuoria mukaan päätöksentekoon. 

Miten voisimme yhdessä turvata jokaisen lapsen hyvinvoinnin ja näköalan tulevaisuuteen -verkkotilaisuus 20.11. 

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry, Turun yliopisto, INVEST ja Sote-akatemia järjestävät Lapsen oikeuksien päivän aamuna verkkotilaisuuden, jossa kysytään: "Miten voisimme yhdessä turvata jokaisen lapsen hyvinvoinnin ja näköalan tulevaisuuteen?"  

Tilaisuuden keskiössä on lapsen oikeuksien toteutuminen koulumaailmassa ja eri toimijoiden välisen yhteistyön merkitys tämän turvaamisessa. Professori Christina Salmivallin kiusaamiseen liittyvää puheenvuoroa kommentoi perusopetuksen palvelupäällikkö Riikka Koivunen. Lisätietoja ja ilmoittautuminen 16.11. mennessä: https://vslj.fi/lapsen-oikeuksien-paiva-2020/ 

Lapsen oikeudet esillä Turun kouluissa 

Turun kouluissa lapsen oikeudet ovat laajasti esillä. Esimerkiksi Nummenpakan koulun Aurajoen yksikössä oppilaskunnan edustajat järjestävät koko koululle etänä luokkiin välitettävän rehtorin kyselytunnin. Kaikki koulun oppilaat ovat pohtineet rehtorille esitettäviä kysymyksiä, joista oppilaskunnan edustajat koostavat tunnin mittaisen kyselytunnin. 

Turku toteuttaa lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa 

Turun kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma hyväksyttiin lokakuussa 2020. Suunnitelman tavoitteesta turkulaiset pitivät tärkeinä erityisesti kiusaamiseen puuttumista ja harrastusten tukemista. Näitä tavoitteita on jo toteutettu tänä syksynä. 

Kaikkien koulu -kampanja keskittyy hyvinvointiin, tasa-arvoon, erilaisuuteen ja kiusaamisen vastaiseen työhön. Sen yhteydessä julkaistaan erilaisia kilpailuja ja työkaluja koulujen työskentely-ympäristön parantamiseen. Käynnissä olevassa kilpailussa kaikkia turkulaiskoulujen oppilaita pyydetään miettimään erilaisia keinoja, joiden avulla kouluista saisi tehtyä paikkoja, jossa kaikkien on hyvä olla ja opiskella.

Turussa lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia kehitetään monin tavoin ja tavoitteena on, että jokaiselle lapselle ja nuorelle löytyy mielekäs harrastus. Syyslomalla alakouluikäisille järjestettiin maksutonta Kiva syysloma kulmilla -toimintaa. Syksyn aikana Turun ala- ja yläkouluihin on otettu käyttöön ensimmäiset koulukohtaiset harrastelukkarit, jotka kokoavat yhteen oman koulun tiloissa ja lähialueella lukukauden aikana järjestettävän kerho- ja harrastustoiminnan. 

Turku on myös mukana kehittämässä kansallista mallia, joka tuo lasten ja nuorten toiveiden mukaista harrastustoimintaa koulupäivien yhteyteen. 

Millainen on lapsiystävällinen kunta? 

Lapsiystävällisessä kunnassa lapsia kohdellaan tasa-arvoisesti kunnan asukkaina. Heidät otetaan mukaan palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. Jokaiselle lapselle turvataan yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua. 

Kunnan päätöksenteossa hyödynnetään lasten ja nuorten tietämystä omasta arjestaan ja arvioidaan päätösten lapsivaikutuksia. Lapsen oikeus riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista näkyy kunnan talousarviossa.