Turun kaupungin avoin ideakilpailu keskustan kehittämiseksi tuotti toinen toistaan sytyttävämpiä kilpailuehdotuksia. Kilpailun seuraavassa vaiheessa jatkoon valittuja ehdotuksia kehitetään eteenpäin yhdessä kaupungin kanssa.

Ehdotuksia saatiin yhteensä 71. Niistä 53 oli osoitettu Elävä keskusta -kilpailusarjaan ja 18 Rakentuva keskusta -sarjaan. Elävä keskusta -sarjaan ehdotuksen sai jättää kuka tahansa keskustan kehittämisestä kiinnostunut. Rakentuva keskusta -sarjaan puolestaan haettiin ideoita kiinteistö- tai aluekehittämiseen erikoistuneilta toimijoilta.

- Olemme todella iloisia ehdotusten määrästä ja niiden sisällöstä. Ehdotusten ideointiin ja kuvaamiseen on nähty paljon vaivaa ja siten kilpailun laatu ja taso on korkea. Erityisesti yksityisten kaupunkilaisten aktiivinen lähteminen mukaan kilpailuun lämmittää mieltä, sanoo kilpailun projektipäällikkö Janne Mustonen.

Kilpailuehdotukset sisältävät monipuolisia, keskustaa ympärivuotisesti elävöittäviä toiminnallisuuksia ja tapahtumia. Ehdotuksissa on muun muassa uusia tapahtumakonsepteja, liikunta- ja kulttuurialan toimintoja ja kaupunkirakennetta täydentäviä, rakentamiseen tähtääviä kehitysideoita.

Kilpailu etenee toiseen vaiheeseen

Kilpailun sääntöjen mukaisesti ensimmäiseen vaiheeseen sai osallistua luottamuksellisesti ja varsin vapaamuotoisella idealla. Jatkojalostettuja kilpailutöitä julkaistaan yleisön kommentoitavaksi kilpailun toisessa vaiheessa.

Seuraavaksi kilpailun arviointityöryhmä käy läpi hakemukset ja valitsee jatkoon etenevät ehdotukset. Ehdotuksista arvioidaan niiden toteuttamiskelpoisuutta, innovatiivisuutta ja uutuusarvoa. Lisäksi arvioidaan, miten hyvin ehdotukset tukevat Turun keskustan kehittämisen tavoitteita, jotka ovat kaupallisesti houkutteleva keskusta, viihtyisä ja elävä kohtaamisten keskusta sekä saavutettava ja helposti kuljettava keskusta.

Jatkoon valituista kerrotaan kaikille kilpailuun osallistuneille 11.11. mennessä, minkä jälkeen jatkoon valitut työt julkaistaan yleisön kommentoitaviksi Kerro kantasi -sivuille.

Kilpailun vaiheita voi seurata sivuilla www.turku.fi/sytytaturku.