Kysyimme syys-lokakuun vaihteessa kaupunkilaisten näkemyksiä Turun historiallisen keskustan ja yliopistojen alueen vahvuuksista ja ongelmakohdista. Kysely liittyi parhaillaan tekeillä olevaan alueen kehittämissuunnitelmaan. Kiitos kaikille lähes 1300 vastaajalle, jotka kertoivat kyselyn avulla näkemyksistään.

Kyselyn vastaukset analysoidaan ja niitä hyödynnetään historiallisen keskustan ja yliopistojen alueen kehittämissuunnitelman tekemisessä. Vastaukset vaikuttavat suoraan siihen, mistä lähtökohdista alueen kehittämistyössä lähdetään liikkeelle. Historiallisen keskustan ja yliopistojen alue ulottuu Vanhan Suurtorin lähiympäristöstä aina Helsinginkadulle asti ja rajoittuu lännessä Aurajokeen ja idässä Hämeenkatuun.

Kaupunkilaisten osallistaminen alueen kehittämiseen ei jää tähän: seuraava Future Forum -yleisötilaisuus järjestetään 28.10.2020 klo 18–20 verkkotilaisuutena. Siellä esitellään kyselyn ja alueesta tehdyn selvitystyön tuloksia. Osallistujat saavat esittää niiden pohjalta kysymyksiä ja omia ehdotuksiaan tilaisuudessa mukana oleville asiantuntijoille.

Kehittämissuunnitelma tekeillä

Turun historialliselle keskustalle ja yliopistojen alueelle tehdään Keskustavisio 2050:een pohjautuva kehittämissuunnitelma, joka antaa suuntaviivat koko alueen tulevaisuudelle. Kysely ja kaupunkilaisten näkemykset alueesta ovat oleellinen osa tätä työtä.

Kehittämissuunnitelma valmistuu keväällä 2021. Sitä ovat työstämässä Suomen Yliopistokiinteistöt, Stiftelsen för Åbo Akademi, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Turun kaupunki, Turun yliopisto, Turun Yliopistosäätiö, Turun Ylioppilaskyläsäätiö ja Åbo Akademi. Työssä avustavat Lundén Architecture Company ja Demos Helsinki.

Historiallista keskustaa kehitetään osana Turun kaupungin Keskustan kehittämisen kärkihankkeessa tehtävää työtä. 

Historiallisen keskustan ja yliopistojen alueen aluerajaus.