Turun kaupunginhallitus on maanantaina 12.10 kokouksessaan hyväksynyt kaupunginjohtaja Minna Arveen esityksen hiukan yli neljän miljoonan euron säästötoimiksi.

Kaupunginjohtaja esitti henkilöstön etuihin kohdistuvia tilapäisiä säästöjä, sijaisten käytön aikaisempaa tiukempaa harkintaa sekä vain kaupungin johdon lomauttamista.  
 
Esitys hyväksyttiin äänin 11-2 (1 tyhjä) Vasemmistoliiton tehtyä muutosesityksen pohjaesitykseen. 

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti kaupungin johto lomautetaan kahdeksi viikoksi joulukuussa 2020. Johto tarkoittaa kaupunginjohtajaa ja toimialojen johtoryhmien jäseniä sekä konsernihallinnon palvelualueiden sekä yksiköiden johtajia. Näitä henkilöitä on kaupungilla yhteensä 57. Lomautuksissa huomioidaan jo pidetyt talkoovapaat.  

Muita keinoja säästöiksi ovat henkilöstön virkistysrahan tilapäinen leikkaus, koulutus-, matka-, edustus- ja palvelukulujen leikkaus tälle vuodelle, lounastuesta luopuminen muissa kuin hoitolaitoksissa ja rekrytointien ja sijaistuksien aikaisempaa tiukempi harkinta.   

Säästökohteiden etsinnässä on hyödynnetty ja hyödynnetään edelleen Turun kaupungin henkilöstöltä tulleita säästöideoita, joita on jo lähes 600. 

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sini Ruohonen (kok.) toi kokoukseen esityksen, jonka mukaan kaupunginhallitus päättää suositella, että yhtenä talouden sopeuttamistoimena kaupunginhallituksen kokouksiin osallistuvat luottamushenkilöt luopuvat joulukuun kokousten kokouspalkkioista. Kaupunginhallitus toivoo, että käytäntöä sovellettaisiin myös jaostojensa kokouksiin. Esitys hyväksyttiin.  

Yt-menettelyn taustalla taloustilanteen heikkeneminen koronan takia 

Turun kaupungin yt-neuvottelut aloitettiin 22.9., koska vuoden 2020 taloudellinen tilanne on heikentynyt koronan takia merkittävästi. Vuosikate on vajoamassa 17,4 miljoonaa alijäämäiseksi. Summasta henkilöstömenojen sopeuttamistarve määriteltiin 7,2 miljoonaksi euroksi. Neuvottelut pääsopijajärjestöjen kanssa päättyivät keskiviikkona 7.10.  

Neuvotteluissa löydettiin tilapäisiä säästöjä hieman yli neljän miljoonan edestä, joten henkilöstömenoista säästettävää jäi vielä yli kolme miljoonaa euroa.   
 
Kaupunginjohtaja ei esittänyt kaupunginhallitukselle laajamittaisia henkilöstön lomautuksia, koska koronapandemiatilanteessa niillä olisi ollut liian suuri vaikutus henkilöstön hyvinvointiin ja palveluiden tuottamiseen kuntalaisille. Edellä todettu lyhytaikainen lomautus ei vaaranna kaupungin palveluiden tuottamista. Lomautusten kohteena olevissa johtotehtävissä työskentelyajat ja työskentelytavat voidaan sopeuttaa ja määritellä niin, että lomautuksista palveluiden tuottamiselle koituva haitta jää mahdollisimman vähäiseksi. 

Turun kaupunki halusi yt-neuvotteluissa hakea vaihtoehtoja koko henkilöstön lomautuksille. Jo aiemmin oli linjattu, että koronatyössä koville joutuneet hoito- ja opetustyön ammattilaiset rajataan lomautusuhan alta pois. Turun kaupunki käytti kaikki käytettävissä olevat keinot, jotta lomautukset voitiin rajata mahdollisimman pienelle joukolle.  

Kaupunginjohtaja käynnisti yt-menettelyn kaupunginhallituksen 14.9. tekemän päätöksen mukaisesti. Päätöksessä kaupunginjohtaja valtuutettiin käynnistämään tarvittavat toimenpiteet kasvun tukemiseksi, käynnistämään tarvittavat toimenpiteet sopeuttavien toimenpiteiden arvioimiseksi ja uusien tunnistamiseksi, arvioimaan nykyiset henkilöstösuunnitelmat uudelleen ja käynnistämään tarvittavat toimenpiteet kaupungin välittömästi taloudellista asemaa parantavien toimenpiteiden toteuttamiseksi siten, että vuosikate pysyy positiivisena.  

Kaupunginhallituksen päätöksen toimeenpanoa käsitellään Turun kaupungin yt-toimikunnassa tiistaina 13.10.