Turun kaupunki päivittää parhaillaan turvallisuussuunnitelmaansa. Tavoitteena on parantaa kaikkien turkulaisten arjen turvallisuutta. Tuloksia hyödynnetään turvallisuussuunnitelman laadinnassa sekä toimenpiteiden kohdistamisessa tietyille asuinalueille tai kohderyhmiin.

Turun kaupunki päivittää parhaillaan turvallisuussuunnitelmaansa. Suunnittelun tavoitteena on ennalta ehkäistä ja torjua onnettomuuksia ja tapaturmia, rikoksia sekä häiriöitä ja parantaa ihmisten turvallisuuden tunnetta. Tavoitteena on toisin sanoen parantaa arjen turvallisuutta. Edellisessä suunnitelmassa on keskitytty parantamaan muun muassa asumisturvallisuutta ja asukkaiden turvallisuuden tunnetta.

Nyt käsillä oleva turvallisuussuunnitelman päivitys tehdään laajassa viranomaisyhteistyössä, mukana ovat poliisi, pelastustoimi, puolustusvoimat ja rajavartiolaitos. Lisäksi mukana työssä ovat alueen järjestöjä sekä kaupungin työntekijöitä hyvinvoinnin, syrjäytymisen ja nuorisotyön parista.

Vastauksia hyödynnetään konkreettisesti

Turku on toteuttanut turvallisuuskyselyn asukkailleen joka toinen vuosi. Nyt tehtävä kolmas turvallisuuskysely on julkaistu osoitteessa www.turku.fi/turvallisuuskysely. Kysely on julkaistu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tuloksia hyödynnetään turvallisuussuunnitelman laadinnassa sekä toimenpiteiden kohdistamisessa tietyille asuinalueille tai kohderyhmiin.

Kyselyiden tuloksia käytetään konkreettisesti alueiden turvallisuustilanteen parantamiseksi, joten vastaaminen kannattaa. Vuoden 2018 turvallisuuskyselyn tulosten perusteella kohdennettiin turvallisuustoimia Runosmäkeen, jossa asukkaat saivat asukasillassa itse ideoida mikä parantaisi alueen turvallisuutta. Eniten ääniä saanut ehdotus oli Runosmäen nuorisotalon aukiolon pidentäminen. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että heinäkuussa, kun nuorisotalot menivät kiinni, pysyi Runosmäen nuorisotalo nyt auki. Kerätyt kokemukset aukioloajan pidentämisestä olivat positiivisia. 

Vuonna 2019 järjestettiin Turun yläasteikäisille oman turvallisuuskyselyn, jonka perusteella kahden koulun turvallisuutta parannettiin edelleen yhdessä. Toiseen kouluun saatiin rungosta lukittavat pyörätelineet ja toinen koulu sai lukittavat kaapit. Se, että turvallisuudesta puhutaan, on jo askel kohti turvallisempaa kaupunkiympäristöä.

Nyt on aika vaikuttaa

Turvallisuus on paljon muutakin kuin uhkiin reagointia: se on erityisesti ennaltaehkäisyä, ennakointia ja varautumista. Kaupunkina meillä on mahdollisuus, ja myös velvollisuus, puuttua moniin turvallisuutta edistäviin asioihin ennalta, jo ennen kuin ne näkyvät viranomaisten jokapäiväisessä turvallisuustyössä.

Viranomaisten resurssien vähentyessä meidän kaikkien etuna on rakentaa laajassa yhteistyössä turvallisuudelle kestävä kivijalka. Asukkaat ovat tässäkin avainasemassa.

Mukaan suunnitelman päivittämiseen pyydetään myös sinua! Yhteinen päämäärämme on rakentaa kaikille turvallinen ja turvallisen tuntuinen elämä Turussa. Vaikuta turvallisemman tulevaisuuden puolesta ja vastaa kyselyyn!