Infotilaisuus kaupungin avustusten hakemisesta järjestettiin 23.9.2020. Katso tilaisuuden esitysmateriaali ja tilaisuudessa esitetyt kysymykset vastauksineen.

Esitysmateriaali

Avustusinfon 23.9.2020 esitysmateriaali (pdf)

Avustusinfon tallenne (kesto 1:31)

Avustusinfossa 2020 kysytyt kysymykset ja vastaukset

Avustusjärjestelmää koskevat kysymykset

Voiko avustusjärjestelmän käyttäjätunnusta muuttaa?

 • Valitettavasti olemassa olevaa käyttäjätunnusta ei voi muuttaa. Hakija voi luoda uuden käyttäjätunnuksen, minkä alle voimme siirtää aiemmalla käyttäjätunnuksella tehdyt hakemukset. Yleisesti suosittelemme luomaan yhdistyskohtaiset tunnukset, mikäli mahdollista.

Voiko hakulomakkeella kohdassa ”Taustakysymykset” kysymykseen ”Kohdistuuko avustuksella toteutettava toiminta / tapahtuma / investointi Turun suuralueelle” valita useita alueita, jos toiminnassa on mukana jäseniä laajalta alueelta?

 • Hakija voi valita hakemukselleen kaikki ne suuralueet, joissa toimintaa / tapahtumaa järjestetään.

Voiko edellisvuonna jo hyväksyttyä hakemusta käyttää uuden hakemuksen pohjana?

 • Aiempia tai aiempien vuosien hakemuksia ei voi kopioida uuden avustushakemuksen pohjaksi, vaan jokainen avustushakemus tulee täyttää erikseen. Näin vastaukset kohdistuvat haettuun avustukseen.

Vill gärna veta om den svenska versionen fungerar lika bra som den finska versionen.

 • Ja, svenska versionen skulle fungera lika bra som den finska versionen.

Voiko yhdistyksellä olla useammalla kuin yhdellä henkilöllä omat tunnukset avustusjärjestelmään?

 • Voi olla, mutta tällöin kullakin käyttäjätunnuksella on nähtävissä ainoastaan ne yhdistyksen hakemukset, jotka kyseinen käyttäjä on tehnyt. 

Voiko tai kannattaako toiminta-avustusta hakea usealta eri lautakunnalta?

 • Lähtökohtaisesti toiminta-avustus myönnetään yhdistykselle tai yhteisölle vain yhdeltä lautakunnalta. Näin ollen myös yksi hakemus riittää. Varmistamme yhteisissä keskusteluissa avustusasiantuntijoiden kanssa, että hakemus käsitellään asiantuntijalautakunnassa.

Avustusperiaatteita, yleisohjeita sekä muita yleisiä kysymyksiä avustuksista

Kuinka moni yhdistys saa avustuksen?

 • Vuonna 2019 avustuksia on myönnetty yhteensä 1022 kappaletta. Osa yhdistyksistä voi saada esimerkiksi sekä toiminta-avustusta että kohdennettua erityisavustusta, niin on avustuksia saavien yhdistysten lukumäärä hieman tätä pienempi.

Mistä pääsisin katsomaan aiempina vuosina myönnettyjä avustuksia?

 • Myönnetyt avustukset ja apurahat kirjataan lautakuntien kokousten pöytäkirjoihin. Kokousasiakirjat ovat julkisia asiakirjoja. Asiakirjat ovat löydettävissä osoitteessa http://www.turku.fi/lautakunnat.

Onko avustusperiaatteet täsmälleen samat kuin vuonna 2020? Jos hakemus on viime vuonna hylätty, kannattaako avustusta hakea tänä vuonna?

 • Pääasiallisesti avustusperiaatteet eivät ole suuresti muuttuneet aiemmista vuosista. Muutamia pieniä tarkennuksia on tehty, etenkin kaupunginhallituksen alaisista määrärahoista jaettaviin avustuksiin. Epäselvissä tapauksissa voi olla erikseen myös yhteydessä lautakuntien avustusvalmistelijoihin.

Pitääkö vuoden 2020 toiminta-avustukseen myönnetyn rahan käytöstä muuttuneessa tilanteessa tehdä ilmoitus?

 • Mikäli yhdistyksen toiminta on merkittävästi muuttunut toimintasuunnitelmasta, jonka perusteella avustus on myönnetty, tulee tarvittaessa hakea käyttötarkoituksen tai -ajan muutosta myöntäneeltä taholta. Epäselvissä tapauksissa suosittelemme olemaan yhteydessä avustusvalmistelijaan.

Mitkä ovat avustusten määrät vuonna 2021 verrattuna vuoden 2020 avustuksiin?

 • Lähtökohtaisesti avustusmäärärahoihin ei ole tiedossa tasoleikkauksia. Kaupunginvaltuusto vahvistaa talousarvion myöhemmin syksyllä, jolloin varmistuvat myös vuoden 2021 avustusmäärärahat.

Koronan takia yhdistyksen toiminta on ollut tänä vuonna vähäistä. Tuleeko tämä vaikuttamaan yhdistyksen toiminta-avustuksen vähentämiseen.

 • Mikäli myönnetyn avustuksen käyttötarkoitus tai -aika muuttuu, tulisi siitä tehdä erillinen kirjallinen hakemus avustuksen myöntäneelle taholle.
 • Liikuntalautakunnan myöntämien avustusten osalta, poikkeusaika on vaikuttanut kaikkien yhdistysten toimintaan, jolloin ilmoitettavat liikunnan toimintaluvut ovat normaalia pienemmät. Vastaavasti yhden suoritteen kerroinluku nousee, jos jaossa on sama euromäärä kuin tänä vuonna. Toimintaan osallistujien määrä vaikuttaa yhtenä osana laskentakaavassa samoin kuin toimintakuukausien määrä ja yhteistyö muiden yhdistysten kanssa. Toiminta-avustuksen kokonaismääräraha vuodelle 2021 vahvistetaan myöhemmin.

Jos taiteilijoiden yhteisö hakee toiminta-avustusta ja avustusta tiettyyn produktioon, tehdäänkö yksi hakemus, johon molemmat sisällytetään vai erikseen toiminta-avustusta ja projektiavustusta?

 • Jos yhteisö saa toiminta-avustusta on produktio hyvä lisätä samaan kokonaisuuteen. Produktiohin on jaettavissa projektiavustuksia, mutta niitä ei pääsääntöisesti myönnetä yhteisölle, joka saa toiminta-avustusta. Taitelijat taas voivat hakea työryhmänä produktiolle avustusta. Tällöinkin tulee huomioida, että taiteilija ei voi saada kahdesta kategoriasta samaan aikaan avustusta.
Asiasanat: