Turun kaupunki myöntää vuosittain toiminta-avustuksia yhteisöjen säännöllisen toiminnan tukemiseen. Vuoden 2021 toiminta-avustusten hakuaika on 1.10.–2.11.2020, lukuun ottamatta liikunta- ja urheiluseurojen toiminta-avustusta, joka tulee haettavaksi vuoden 2021 alussa.

Avustusinfo 23.9.2020

Yleinen avustusinfo yhdistyksille ja yhteisöille järjestettiin ke 23.9.2020.

Hae avustuksia täältä:

Avustuksia haetaan sähköisellä lomakkeella osoitteessa lomakkeet.turku.fi. Hakuaika alkaa 1.10. ja päättyy 2.11. klo 23.59. Neuvontaa sekä teknistä tukea on saatavilla ainoastaan virka-aikana.

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan pääsääntöisesti vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja talousarvio, vuoden 2019 tilinpäätöstiedot sekä poikkeuksellisesti myös kuluvan vuoden tuloslaskelman toteutuma. Tarvittavat liitteet on yksilöity hakulomakkeella.

Kaupungin yleisten avustusperiaatteiden mukaisesti avustusta ei myönnetä hakijalle, joka ei ole toimittanut tarvittavaa selvitystä edellisen vuoden avustuksen käytöstä.

Toiminta-avustusten lisäksi kaupunki myöntää avustuksia mm. liikunta- ja muiden tapahtumien järjestämiseen, erilaisiin toimintasuunnitelman ulkopuolisiin, kertaluonteisiin tarkoituksiin sekä yhdistysten omistamien tilojen kunnostamiseen. Avustuskohtaiset hakuajat ja ohjeet ovat tarkistettavissa osoitteessa turku.fi/avustukset.