Turun kaupunki osallistuu sijoittajana ratapiha-alueen kehittämiseen. Turun ratapiha-alueen käyttötarkoitus muutetaan liike- ja toimistorakentamiseen, kulttuuri-, viihde- ja urheilutoimintoja palvelevaan rakentamiseen sekä asuinrakentamiseen soveltuvaksi.

Kokonaisuuteen sisältyy uusi tapahtuma-areena, jonka omistaisi sitä varten perustettava yhtiö.

- Kaikissa suurissa kaupungeissa vanhat ratapihat on tunnistettu merkittäviksi kaupunkikehityskohteiksi. Turussa tärkeät kehityskohteet seuraavat ratapiha-alueita aina Linnakaupungista Tiedepuistoon. Ratapiha-hankkeen alue on näistä erityisen vahvasti keskustan elinvoimaa tukeva, sanoo kaupunginjohtaja Minna Arve.

Turun kaupunginvaltuusto päätti 15.6.2020 periaatepäätöksestä osallistumisesta areenayhtiön rahoitukseen 30 miljoonan euron sijoituksella. Sijoituksen myötä kaupungille tulee enintään 49,9 prosentin omistusosuus areenayhtiöstä. Kaupungin sijoituksella on erittäin suuri merkitys tapahtuma-areenan toteutumiselle osana Ratapiha-hanketta.

- Pandemiatilanteen johdosta kaupungin tulee arvioida investointinsa hyvin tarkasti. Etusijalle on asetettava palveluiden kannalta välttämättömät investoinnit sekä tärkeät kasvuinvestoinnit. Julkisen sektorin tulee osaltaan olla aktiivinen tilanteen elvyttämiseksi, ja ratapihahankkeen eteneminen on omiaan houkuttelemaan uusia investointeja kaupunkiin, Minna Arve perustelee.

Turun ratapiha-alueen asemakaavamuutosta on valmisteltu syksyllä 2017 Turun kaupungin, Turun Ratapihan Kehitys Oy:n ja VR-Yhtymä Oy:n solmiman kumppanuussopimuksen jälkeen. Uusi ehdotus on tulossa kaupunginvaltuuston käsittelyyn lokakuussa 2020.

Ratapiha-hankkeeseen liittyvällä tapahtuma-areenalla on vaikutus Turkuhallin jatkokäyttöön ja Turun kaupungin liikuntapaikkaverkkoon. Turun kaupungissa on käynnissä liikuntapaikkaverkoston päivityssuunnitelma, jonka pohjalta Turkuhallin jatkokäyttö ja kaupungin liikuntapaikkaverkosto tuodaan päätettäväksi erikseen.