Skanssiin rakennetaan ekologista ja yhteisöllistä kaupunginosaa, jonka tavoitteena on olla energiatehokkuuden edelläkävijäalue. Syksyllä 2019 Skanssin alueen tonteista järjestettiin tontinluovutuskilpailu, jossa käytettiin ensimmäistä kertaa energialiitettä. Energialiitteellä kannustetaan fiksujen energiaratkaisujen toteuttamiseen alueen rakennuksissa.

Turun kaupunki kehittää Skanssin aluetta asuinalueena, jossa pyritään kehittämään uudenlaisia energian tuotannon, käytön ja seurannan ratkaisuja. Alueella halutaan kehittää ja pilotoida rakennuskohtaisten ratkaisujen lisäksi myös alueellisia uusia energiaratkaisuja, kuten matalalämpöistä kaukolämpöverkkoa, jota Turku Energia toteuttaa alueelle.

Energiatehokkaat ratkaisut tulee suunnitella jo rakentamisen alkuvaiheessa

Skanssin alueen rakentamiselle on määritelty kestävää energian tuotantoa ja käyttöä edistävä energialiite, johon kaikki alueella toimivat rakennuttajat sitoutuvat. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että energialiitteen vaatimukset on otettava huomioon rakennusten suunnittelussa. Energialiitteen vaatimuksia ovat muun muassa edellytys avoimiin kommunikaatiorajapintoihin sekä tarvittavien tietojen kerääminen kiinteistöistä, jotta dataa voidaan hyödyntää rakennuksen älykkäässä ohjauksessa ja seurannassa. Rakennusten tulee mahdollistaa myös kaksisuuntainen lämmönsiirto sekä kysyntäjousto tarvittaessa.  Energialiitteellä varmistetaan, että uusiutuvan energian tuotantolaitteille on varattu asiaankuuluvat tilat – näin ne on mahdollista ottaa käyttöön myös myöhemmin rakennuksen elinkaaren aikana.

Energialiitteen laatimiseen päädyttiin, jotta tietoisuus mahdollisista ratkaisuista lisääntyisi, ja jotta energiatehokkuutta edistävät ratkaisut otettaisiin huomioon mahdollisimman aikaisessa vaiheessa rakentamista.

Uusien energiaratkaisujen toteuttamiseen kannustettiin syksyllä 2019 toteutetussa tontinluovutuskilpailussa. Sen lisäksi, että rakennuttajat sitoutuivat energialiitteeseen, saivat he tarjousten vertailussa pisteitä hintatarjouksen ohella sitoutumalla energialiitteen valinnaisiin kohtiin, jotka sisältävät kiinteistöjen energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä.

” Olemme tyytyväisiä alueeseen kohdistuneeseen mielenkiintoon. Saimme neljän kerrostalon rakennuspaikasta useita tarjouksia. Ilahduttavaa oli, että energialiitteen valinnaisia kohtiakin oltiin valmiita toteuttamaan reilusti.”  kertoo Suvi Panschin, maankäyttöinsinööri Turun kaupungilta.

Ympäristöystävällinen kaupunginosa rakennetaan yhdessä

Tarkoituksena on tuottaa asukkaille helppokäyttöisiä ja automatiikkaa hyödyntäviä ratkaisuja esimerkiksi energiankulutuksen seurantaan ja optimointiin, jotka parantavat sekä elämänlaatua että pienentävät asukkaiden hiilijalanjälkeä. 

Tavoitteena on, että Skanssin alueen asuinrakennukset eivät vain kuluta, vaan myös tuottavat lämmitysenergiaa. Mikäli lämmitysenergiaa tuotetaan yli oman tarpeen, taloyhtiöt voivat myydä sitä. Rakennusten suunnitteluvaiheessa kaikki hukkalämmönlähteet on käyty läpi ja niiden hyödyntämiselle on tehty elinkaarikustannuslaskelmat.

Skanssi on pilottikohteena Euroopan Unionin aluekehitysrahaston rahoittamassa 6Aika Energiaviisaat kaupungit – hankkeessa, jossa etsitään uusia älykkäitä ja vähähiilisyyttä tukevia ratkaisuja kaupunkien asuin- ja palvelukiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen. Lisäksi hankkeessa tarkastellaan alueellisten energiajärjestelmien kehittämistä sekä 0-energiakortteiden suunnittelua.

Jos haluat saada tietoa Skanssin ajankohtaisista asioista, liity Skanssin postituslistalle tästä.

Skanssin energialiite ja käsikirja