Pääskyvuoren asemakaavan toteuttamisen mahdollistava rakennusurakka on valmistunut. Urakka valmistui aikataulussa, ja kokonaiskustannukset jäivät arvioitua pienemmiksi. Vanhalle kasarmialueelle on rakennettu mm. kaksi uutta katua, kiertoliittymä ja leikkipaikka.

Pääskyvuoren asemakaavan toteuttamisen mahdollistava rakennusurakka on valmistunut. Puolustusvoimien vanhalle kasarmialueelle on rakennettu katusuunnitelman ja rakennussuunnitelmien mukaiset tieyhteydet siltoineen, puistot, valaistus, vesihuolto ja hulevesijärjestelmä. Jaanintien ja Karjakujan risteykseen on rakennettu uusi liikenneympyrä.

Pääskyvuoren kaava-alue on Turun kaupungin ensimmäinen kokonaan tietomallipohjaisesti toteuttama infra-hanke. Kaupungilla on käynnissä myös muita tietomallipohjaisesti toteutettavia hankkeita.

Alueella sijaitseva Jaaninoja on merkittävä virkistysalue lähistön asukkaille joen monimuotoisuuden vuoksi. Rakentamisen aikana kiinnitettiin erityistä huomiota tasapainon säilymiseen joessa. Rakentamisen aiheuttamia haittavaikutuksia ja veden laatua seurattiin yhteistyössä Turun Ammattikorkeakoulun kanssa, ja hyvällä suunnittelulla ja toteutuksella haittavaikutukset pystyttiin minimoimaan.

Rakennussuunnitelmat hankkeelle laati Destia Oy. Pääurakoitsijana rakentamisessa toimi Terrawise Oy ja työmaan valvonnasta vastasi Ramboll Finland Oy.

Kaupunkiympäristötoimialan kaupunkiympäristön rakennuttamisen tilaaman urakan kokonaiskustannukset jäivät alle kustannusarvion. Koko hankkeen rakennussuunnitelmien mukainen kustannusarvio oli n. 5,8 milj. euroa, ja toteutuneet kustannukset ovat n. 4,9 milj. euroa. Hieman yli vuoden mittainen urakka myös valmistui aikataulussa 8.11.

Alue avataan yleiseen käyttöön keskiviikkona 27.11.

Pääskyvuorelle rakennettu uusi leikkipuisto.