Turun kaupunki alkaa myöntää sosiaalista luottoa lokakuusta 2018 alkaen turkulaisille vähävaraisille. Sosiaalisin perustein myönnettävä luotto on yksi vaihtoehto ratkoa taloudellisia ongelmia, estää ylivelkaantumista ja syrjäytymistä sekä tukea itsenäistä pärjäämistä yhteiskunnassa.

Lisätiedot:

Sosiaalinen luotto on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille henkilöille, joilla ei ole mahdollisuutta saada muuta luottoa esimerkiksi vakuuksien puuttumisen tai luottohäiriömerkinnän takia. Sosiaalisen luoton myöntäminen edellyttää hakijalta mahdollisuutta maksaa luotto takaisin pysyvän tulon kuten esimerkiksi työtulon tai eläkkeen perusteella.

Sosiaalista luottoa voidaan myöntää perustelluista syistä esimerkiksi:

  • talouden hallintaan saattamiseen
  • velkakierteen katkaisemiseen
  • kodin hankintoihin
  • kuntoutumisen ja
  • työllistymisen edistämiseen
  • asumisen turvaamiseen tai
  • sosiaalisen kriisin ylittämiseen.

Sosiaalinen luoton myöntäminen on kunnille vapaaehtoista. Jos kunta päättää järjestää sosiaalista luototusta, sen tulee määritellä myös myöntämisperusteet. Luoton myöntäminen perustuu aina asiakaskohtaiseen harkintaan.

Lain mukaan sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön ja perheen selviämistä itsenäisesti. (Laki sosiaalisesta luototuksesta)

STM: Sosiaalinen luototus

Luottoa voivat hakea esimerkiksi pienituloiset ja vähävaraiset, joilla ei ole mahdollisuutta saada muuta kohtuuhintaista luottoa tai avustusta tai jotka eivät selviydy nykyisten lainojen hoitomenoista ilman lisävelkaantumista.

Tavoitteena on ratkoa asiakkaan tilanne luoton avulla niin, että hän pystyy esimerkiksi työllistymään, katkaisemaan velkakierteensä, saamaan taloutensa muuten hallintaan tai turvaamaan asumisensa.

Sosiaalista luottoa hakeva asiakas ohjataan Turun kaupungin talous- ja velkaneuvonnasta perhe- ja sosiaalipalveluiden sosiaalityöntekijän vastaanotolle. Sosiaalista luottoa hakeva käy henkilökohtaisesti vastaanotolla, jossa selvitetään, miten sosiaalisen luoton avulla voidaan tukea hakijan tilannetta. Vaihtoehto voi löytyä myös velkajärjestelystä tai Takuusäätiön takauksesta.

Asiakaskäynnillä ohjeistetaan myös luotonhakemisen käytäntöihin. Lisäksi luoton hakijalle annetaan jo ennen sosiaalisen luoton myöntämistä ja takaisinmaksuaikana taloudellista ohjausta sekä neuvontaa.

Sosiaalisen luoton määrä vaihtelee 200 eurosta 15 000 euroon viiden vuoden laina-ajalla. Kaupunki voi myöntää luottoa 400 000 euron pääoman rajoissa tänä ja ensi vuonna.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti keskiviikkona 5.9.2018 kokouksessaan sosiaalisen luototuksen käyttöönotosta vuoden 2018 aikana.