6Aika Avoimet Innovaatioalustat – kärkihankkeen aikana Turussa on järjestetty tilaisuuksia ja työpajoja sekä toteutettu selvityksiä jousto- ja yhteiskäyttötiloihin liittyen. Kaupunkilaisilta, yrityksiltä ja muilta toimijoilta on kerätty näkemyksiä siitä millaiset monikäyttöiset ja joustavasti varattavat tilat voisivat palvella heitä.

Kaikkien kevään 2018 tilatarvekyselyyn vastanneiden kesken arvottiin lahjakortti. Voittajaan on otettu yhteyttä henkilökohtaisesti. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

 

HUB Turun tiloissa 28.5.2018 järjestetyssä tilaisuudessa kuultiin useita mielenkiintoisia puheenvuoroja yhteiskäyttötiloihin ja niiden varauksiin sekä joustavista tilaratkaisuista toteutettuihin selvityksiin liittyen.

Tilaisuuden alkuun HUB Turku hallituksen varapuheenjohtaja Juho Vainio esitteli HUB Turun toimintaa. Vaikka Turussa onkin joustavia tiloja, niin ennen HUB Turkua keskustan välittömästä läheisyydessä joustaville tiloille oli tarvetta. Turun kaupunki mahdollisti HUB Turulle Pop-up tilan vuonna 2017, jossa testattiin erilaisia ideoita ja tehtiin palvelukokeiluja. Vuoden 2017 lopussa löytyi nykyinen tila, joka avattiin vuonna 2018.

Skanssin projektipäällikkö Taina Riekkinen esitteli selvityksiä, joita yhteiskäyttötiloista Skanssin alueella on tehty. Etenkin Skanssin rakentamisen alkuvaiheessa yhteiskäyttötilojen tulisi olla monikäyttöisiä ja palvella monenlaista käyttöä, jotta tilojen käyttöaste saadaan korkeaksi.

Syvänlahden koulun rehtori Jarmo Salo keskittyi puheenvuorossaan pohtimaan tilojen yhteiskäyttöä, niiden ongelmia ja ongelmien ratkaisuja. Tilojen jakamiseen suhtaudutaan varautuneesti, sillä omaa ei haluta jakaa. Ratkaisuna ongelmiin on yhteistyö, yhteiset pelisäännöt ja ajatusmaailman muuttaminen.

Turun kaupungilta projektipäällikkö Marjo Marjamäki huomautti myös että tilojen käyttöön tarvitaan yhteiset pelisäännöt ja kaikki varattavissa olevat tilat tulisi olla yhteisellä alustalla. Kokeilut myös kertovat paljon siitä mikä toimii Turussa ja mikä ei.

Liikuntapaikkapäällikkö Oskari Nummi avasi puheenvuorossaan liikuntatilojen käyttöasteita ja varauskäytäntöjä nyt ja tulevaisuudessa. Sähköisten järjestelmien kehittäminen ja tilojen käytettävyyden kehittäminen tulee jatkumaan.

Helsingin kaupungilta projektipäällikkö Petteri Laine esitteli Respa-resurssivarausrajapintaa ja ohjelmistokehittäjä Samuel Saarentola esitteli Varaamo resurssi- ja tilanvarausjärjestelmää.

Kevään 2018 aikana Turun kaupunki selvitti kyselyllä asukkaiden tilatarpeita yhteiskäyttöisille ja joustavasti varattaville tiloille osana Skanssin suunnittelua. Kysely oli osana Aalto yliopiston opiskelijan Hanna Varkin diplomityön, Asukkaiden yhteiskäyttötilat jakamistalouden ilmiössä, empiiristä osiota. Hanna Varkki esitteli tilaisuudessa diplomityötään sekä toteutetun kyselyn tuloksia. Kyselyyn vastanneet kaipaavat erityisesti juhla-, sauna- ja työskentelytiloja. Tärkeimpiä asioita tiloja koskien oli tilan edullisuus, siisteys, varustelu ja saavutettavuus.

Tilaisuus antoi monipuolisen kuvan erilaisista joustavista tilaratkaisuista ja keskustelu kävi vilkkaana. Työtä joustavien tilaratkaisujen parissa jatketaan Turun kaupungissa sekä Skanssin alueella.

Tilaisuus toteutettiin osana Skanssin alueen 6Aika –kehittämishanketta, joka on osa 6Aika- rahoitteista 6Aika Avoimet innovaatioalustat –kärkihanketta.