Digitaalisten palveluiden kehittäminen on nostettu yhdeksi Turun kaupungin kärkihankkeeksi jo viime vuonna. Digitaalisia palveluita kehitetään aktiivisella yhteistyöllä niin kaupungin sisällä kuin kansallisellakin laajuudella. Myös palveluiden tulevat käyttäjät ovat avainasemassa onnistuneiden digitaalisten palveluiden kehittämisessä.

Lisää digitaalisesta kehittämisestä:

ja tuesta

Digitalisaatio koskettaa laajasti koko kaupungin kehitystyötä. Turussa esimerkiksi toteutetaan lukuisia kansallisia digitalisaatiohankkeita. Muun muassa kehitteillä olevaa asiointitiliä rakennetaan osittain kansallisten lakisääteisten ratkaisujen, kuten tunnistamis-, maksamis- ja viestinvälitystoiminnallisuuksien johdattamana.

- Turku on toiminut edelläkävijänä monessa kansallisessa ratkaisussa ja raivannut samalla tietä muille toimijoille. Esimerkiksi lakisääteinen palvelutietojen siirto kansalliseen järjestelmään tehdään Turussa teknisellä ratkaisulla, jonka muut toimijat voivat halutessaan ottaa käyttöön yhdessä verkkopalvelun avoimen lähdekoodin kanssa, Digitaalisten palveluiden kehittäminen -hankkeen hankejohtaja Päivi Saalasto kertoo.

Kaupungin eri toimialoilla kehitetään digitaalisia palveluita koko kaupungin kehitystyö huomioiden ja sisäisiä prosesseja virtaviivaistaen. Kehitteillä ovat esimerkiksi digitaalisen kartta-aineiston myyntimahdollisuus sekä digitaaliset hyvinvointipalvelut osana kansallista ratkaisua. Digitalisaatiolla on myös suuri osa opetukseen ja kasvatukseen liittyvässä kehitystyössä.

Digitaalisia ratkaisuja myös vapaa-aikaan

Tänä vuonna on jo esimerkiksi päivitetty liikuntapalvelukeskuksen vahvalla panoksella harrastehaku paremmin käyttäjää ohjaavaksi, minkä ansiosta kenen tahansa on helpompi löytää itselleen tai läheiselleen sopiva harrastus. Harrastushaku on avoin kaikille harrastuksille, jolloin yhdistykset ja yhteisöt pääsevät hakemiston kautta kertomaan myös omista harrastusmahdollisuuksistaan.

- Harrastushakemiston kehittäminen osana myös palveluohjauksen kärkihanketta on tärkeä, konkreettinen osa uudenlaista ennaltaehkäisevää työtä, palveluohjauksen kärkihankkeen hankepäällikkö Taina Kaila kuvailee.

Syksyllä Ruissalon uuden opastuskeskuksen avatessa ovensa käyttöön otetaan myös uudenlainen digitaalinen ratkaisu osana keskuksen toimintaa. Digitaalisuus tulee näkymään paitsi keskuksessa sisällä, myös luontopolulla erilaisina digitaalisina lisäpalveluina.

Myös museoissa, kirjastoissa ja nuorisopalveluissa digitaalinen kehitystyö on hyvässä vauhdissa. Nuorisopuolella esimerkiksi selvitetään mahdollisuutta digitaalisen nuorisokortin käyttöönottoon.

Tukea digitaalisten palveluiden käyttöön

Digitaalisten palveluiden käyttöä tuetaan Turussa toukokuun loppuun saakka toimivassa AUTA-kokeilussa. Osana kansallista hanketta ja yhteistyössä

  • Auralan Setlementin
  • Turun Seudun Osuuspankin ja
  • Kansalaisen IT-tuen kanssa

järjestetyssä kokeilussa digitaalisten palveluiden käyttöön opastetaan keskustan ja Runosmäen terveysasemilla. Huhtikuussa alkaneesta kokeilusta on jo saatu paljon hyviä kokemuksia.

- Henkilökuntamme on innolla mukana opastamassa digitaalisten palvelujen käyttöä kaikenikäisille turkulaisille. Verkkopalvelutunnusten avulla moni arkinen asia hoituu kätevästi, ja rohkeus palvelujen käyttöön kasvaa yhdessä harjoittelemalla. Mikäli omia verkkopalvelutunnuksia ei vielä ole, ne kannattaa noutaa omasta pankista monenlaisen asioinnin helpottamiseksi, muutos- ja tulevaisuusjohtaja Irma Hyvärinen kertoo.