Elokuun alussa käyttöön otettua uutta opetussuunnitelmaa on jalkautettu jo hyvän aikaa Turun kaikissa kouluissa. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet toimivat raamina kuntakohtaiselle ja koulukohtaiselle suunnitelmalle jättäen tilaa opettajien ja oppilaiden dialogille.

Turussa perusopetuksen koulujen kaikessa toiminnassa pyritään vahvistamaan jokaisen oppilaan kokemusta osallisuudesta.

– Osallistaminen merkitsee sitä, että oppilas kuuluu kouluyhteisöön sen tasa-arvoisena jäsenenä ja hänen toiminnallaan on merkitystä. Oppilas voi myös vaikuttaa ympäristöönsä ja yhteisönsä asioihin, kertoo Turun kaupungin sivistystoimialan OPS 2016-koordinaattorina toimiva Tuija Vänni.

Oppilasta ohjataan tekemään valintoja ja vaikuttamaan omaan oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä sekä löytämään parhaat tapansa oppia ja työskennellä.

– Oppilasta kannustetaan ottamaan vastuuta omista asioistaan ja toimimaan yhdessä toisten kanssa. Hän osallistuu opetuksen suunnitteluun ja oppimisen arviointiin. Oppilas pääsee ihan oikeasti sanomaan sanansa siihen, mitä hän tekee, Vänni lupaa.

Oppilaan osallisuus toteutuu myös edustuksellisesti oppilaskunnan hallituksessa, jossa harjoitellaan demokraattista päätöksentekoa.

Arvostelusta arviointiin

Uusi opetussuunnitelma antaa kouluille ja oppilaille uusia mahdollisuuksia. Valtakunnallinen opetussuunnitelma on määritellyt tavoitteet oppimiselle, mutta kuntien tehtävänä on ollut näiden tavoitteiden syventäminen ja vuosiluokkaistaminen kaikissa oppiaineissa.

–Oppilaan arvostelusta on siirrytty oppimisen arviointiin. Tällöin oppilaan kanssa yhdessä mietitään, miten hyvin hän on saavuttanut opetussuunnitelmassa kuvatut tavoitteet, Vänni kertoo.

Oppilaan arvostelusta on siirrytty oppimisen arviointiin. Tällöin oppilaan kanssa yhdessä mietitään, miten hyvin hän on saavuttanut opetussuunnitelmassa kuvatut tavoitteet, Vänni kertoo.

Yksi eniten uudistuneista oppilaineista on käsityö: oppilaat pitävät sähköistä oppimispäiväkirjaa ja sen avulla tarkastelevat omaa oppimisprosessiaan. Opettaja ei anna malliksi linnunpönttöä tai virkattua patalappua vaan oppilaat itse ideoivat ja toteuttavat monimateriaalisia teoksia sekä tekstiili- että teknisen työn menetelmiä yhdistellen. Oppiaineen nimi onkin perusopetukseen loppuun saakka käsityö.

Viime lukuvuoden aikana Turun peruskoulut ovat kehittäneet omaa toimintakulttuuriaan hanketoiminnan avulla. Kouluissa kehitettyjä ja hyväksi todettuja toimintamalleja on kirjattu nyt koulujen opetussuunnitelmien toimintakulttuurikuvauksiin. Syksyllä 2016 julkaistaan uutta toimintaa tukevia ideakortteja.

Mahdollisuus uuden oppimiseen

Perusopetuksen palvelualuejohtaja Outi Rinne on innoissaan uudesta opetussuunnitelmasta.

– Olemme työstäneet opetussuunnitelmaa laajalla joukolla jo useita vuosia.  Vihdoin pääsemme toteuttamaan sitä käytännössä.  Tämä on mahtava mahdollisuus, joka toivottavasti innostaa työyhteisöjä jatkuvaan keskusteluun ja uuden oppimiseen yhdessä oppilaiden, kotien ja koko kouluyhteisön kanssa. Opetussuunnitelma kehittyy jatkuvasti kokeilemalla ja kokemuksia jakamalla. Kiitos kaikille OPS-työhön osallistuneille panostuksestanne opetussuunnitelmatyöhön ja tulevaisuuden peruskouluun!

OPS2016 Turun opetussuunnitelmaan ja koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin voi tutustua sivulla Turun OPS 2016 -blogi

Asiasanat: