Fakturering och betalning

Staden som fakturerare

Vi rekommenderar att du tecknar avtal om e-faktura i din nätbank. För att kunna teckna avtal om e-faktura behöver du referensnumret på din senaste faktura. Företagskunder kan få Åbo stads faktura som e-faktura.

Pappersfakturor skickas hem per post om inget avtal om e-faktura tecknats.

Fakturor från Åbo stad kan förutom via nätbetalningar även betalas via stadens kassaservice i Salutorgets Monitori på adressen Auragatan 8 | KOP-kolmio.

Gireringsdelen har tagits bort från fakturan. Ange mottagarens kontonummer och fakturans referensnummer då du betalar en faktura.

Fakturor adresserade till Åbo stad

I enlighet med stadsstyrelsens beslut (15.12.2009 § 669) mottar Åbo stad endast e-fakturor. I stadens anbudsförfrågningar förutsätts att leverantören har kapacitet att fakturera elektroniskt. Åbo stad tar inte emot fakturor per e-post.

Åbo stads faktureringsuppgifter

E-faktureringsadress:
Åbo stad
Mottagarorganisationens namn
Mottagarorganisationens e-faktureringsadress
E-fakturaoperatör: CGI
Förmedlarkod 003703575029

OBS! Fakturahandläggarens namn ska meddelas i referensfältet.

Fakturering av byggtjänster (omvänd momsskyldighet)

Enligt 8 c § i mervärdesskattelagen är Åbo stad (FO-nummer 0204819-8) en näringsidkare som annat än tillfälligt säljer byggtjänster. Omvänd momsskyldighet tillämpas på alla byggtjänster som fastställts i lagen och köps av staden.

Fakturan ska innehålla de obligatoriska uppgifterna på fakturan som finns uppräknade på Skatteförvaltningens webbplats.

Anskaffning och fakturering av vara eller tjänst från utlandet

I beställningsskedet ska man alltid ge den säljande parten stadens momsnummer, FI02048198. Genom att meddela momsnumret syftar man till att underlätta att fakturans innehåll är korrekt vid momsbehandlingen. Då det gäller anskaffningar som staden gör, ska som köpare alltid anges Åbo stad och därtill ännu den enhet som gör anskaffningen (t.ex. Åbo stad, Fritidssektorn, ungdomstjänster).

I en faktura från utlandet bör följande uppgifter finnas:

  • säljarens och köparens momsnummer samt officiella namn.
    Köpare: Åbo stad + närmare information om den enhet som gjort anskaffningen. Åbo stads momsnummer är FI02048198.
  • BIC/Swift-kod, BIC och Swift-koderna är 8 eller 11 tecken (5:e och 6:e tecknet är landskoder)
  • IBAN-nummer (bankkonto, som innehåller landskoden)
  • i affärer med utlandet har föreskrifter som gäller moms beaktats
  • antalet varor (inkluderat nettovikt) och varans slag/tjänsternas omfattning, slag
  • varans levereringsdag/dag då tjänsten presterats (ifall inte samma datum som faktu-rans datum)
  • vid köp av varor inom EU används en CN-kod (Intrastat-kod), ifall möjligt

Mer information

Inköps- och försäljningsfaktureringen av Åbo stads tjänster sköts i huvudsak av Sarastia. Sarastias kundservice betjänar vardagar kl. 8.00–16.00, tfn 020 639 9400. För samtal debiteras en normal mobilsamtals- och lokalnätsavgift (msa/lna).

www.sarastia.fi/

Social- och hälsovårdstjänster