Stipendium för unga idrottare

Med stipendiet stöder man framgångsrika unga idrottare från Åbo. Stipendiet beviljasenskilda idrottare eller lag, för nationella och internationella framgångar under året.

Målgrupp:

Unga idrottare från Åbo. Idrottarens hemkommun beaktas, d.v.s. den fasta hemadressen bör vara i Åbo.

Stipendiet söks av en idrottsförening eller en förening som ordnar idrotts- eller motionsverksamhet. Den sökande föreningen kan vara baserad i Åbo eller någon annanstans. Beträffande idrottare i individuella grenar, kan ansökan också göras av en privatperson.

Utdelningsgrunder

  • Bidraget gäller 13–20-åriga framgångsrika unga idrottare från Åbo.
  • Bidraget beviljas för framgångar från 2018.
  • Med framgång på nationell nivå avses guldmedalj i finska mästerskap.
  • Med framgång på internationell nivå avses poängplats på EM- eller VM-nivå, de Olympiska spelen för ungdomar, de Paralympiska spelen eller Universiaden, eller medaljplats på nordisk nivå.
  • Ett laget bör representera en Åbobaserad idrottsförening.
  • Stipendiets storlek bestäms enligt den nationella och/eller internationella framgången.
  • Stipendiet betalas direkt till idrottarens konto. Lagstipendiet betalas till föreningens konto.

Ansökningstiden går ut 15.11.. För framgångar som man haft efteransökningstiden, 16.11.–31.12. skickas en särskild ansökan separat.

Fyll in den elektroniska ansökningsblanketten