Personliga stipendier

Yrkesutbildade personer: Kategori 6, personliga stipendier

Personliga stipendier är avsedda för aboensiska yrkeskonstnärer oavsett konstart.

Stipendiernas utdelningskriterier är yrkeskunnighet, konstnärliga grunder och prov av tidigare konstnärligt arbete. Stipendierna är endast avsedda för att skapa konstnärligt innehåll, inte för andra kostnader, så som hyra av lokaler, resor, apparatanskaffningar, inspelningar, publikationer, studier eller examensarbeten.

Samma konstnär kan inte beviljas stipendiet två gånger i rad och en person som erhåller ett- eller flerårigt statligt stipendium kan heller inte beviljas detta stipendium.