Övriga stödformer

Lokaler för uthyrning

Organisationer kan hyra välfärdssektorns lokaler. Dessutom beslutades det att en organisation vars verksamhet stöder social- och hälsovårdsnämndens verksamhet får utnyttja lokaler utan ekonomiskt vederlag.

Barn- och ungdomsgrupper samt handikapporganisationers grupper i Åbo får hyra ungdomslokalerna utan avgift. Övriga föreningar får hyra lokaler till ett förmånligt pris.

Avgiftsfri verksamhet

Personer under 20 år i idrottssällskap i Åbo får i regel motionera utan avgift på motionsplatser som staden äger. Vuxna får hyra lokalerna till ett förmånligt pris. Det finns motions- och rekreationsutrustning för olika motionsgrenar att hyra eller låna.

Ungdomskortet är ett avgiftsfritt personligt kort som beviljas unga i åldern 9–18-år. Med kortet kan de unga delta i aktiviteter i ungdomsgårdarna, få rabatt till evenemang som ungdomsväsendet ordnar och förmåner som företag erbjuder.

Utbildning

Idrottscentralen erbjuder handledare, tränare, föräldrar och funktionärer i föreningar i Åbo avgiftsfri utbildning bl.a. om handledningsfärdigheter, träning, näring, ekonomi och kommunikation. Föreningsutbildningarna genomförs i samarbete med grannkommunerna och Liiku.