Bidrag för investeringar

För vem?För vilket ändamål?Principerna för beviljandeAnsökningstidBeslutStipendiets namn
För föreningar och stiftelser i ÅboFör underhåll och grundsanering av fastigheter och lägenheter. 

Fortgående ansökan

StadsstyrelsenBidrag för underhåll och grundsanering av fastigheter och lägenheter som ägs av föreningar
För idrotts- och motionssällskap i ÅboMed bidraget stöds anläggandet av nya motionsplatser samt utvidgningar och mindre grundläggande saneringsprojekt. Målet för bidragsformen är att åboborna ska få nya motionsplatser och att uppmuntra idrotts- och motionssällskap att skapa tränings- och tävlingsförhållanden. Före 31.10.IdrottsnämndenBidrag byggande av idrottsplats
För idrotts- och motionssällskap i ÅboMed bidraget stöds utarbetandet av nya orienteringskartor eller förnyelsen av gamla kartor. Före 31.10.IdrottsnämndenBidrag för utarbetande av orienteringskartor