Statistiska uppgifter områdesvis

Statistiska uppgifter områdesvis är ett omfattande basinformationspaket som uppdateras kontinuerligt.

Områdesenheten i statistiktabellerna är Åbo stad, om inget annat anges. Några tabeller om Åbo har presenterats i enlighet med stadens statistiska områdesindelning.

Indelningen av materialet motsvarar innehållet i den statistiska årsboken för Åbo stad.

1. Område, miljö
2. Befolkning
3. Befolkningsrörelsen
4. Boendeförhållanden och byggnadsverksamhet
5. Arbetsmarknaden
6. Näringsverksamheten: industri, energi- och vattenförsörjning, härbärgeringsverksamhet och företagens arbetsställen
7. Samfärdsel
8. Kommunala finanser
9. Skattepliktiga inkomster och beskattning
10. Hälsovårdstjänster
11. Social välfärd
12. Utbildning, kultur och fritid
13. Allmän ordning och säkerhet
14. Val

De termer och begrepp som använts i tabellerna kan man ta del av genom att klicka på länken ´bakgrundsuppgifter´ som ligger under rubrikraderna för statistiska uppgifter ämnesvis (kapitlen 2, 3, 4, 5, 6 och 14) eller genom att besöka webbplatsen för Statistikcentralen: