Avgifter för tillfällig hemsjukvård och hemvård

Tillfällig hemsjukvård och hemvård är kortvarig hjälp som ges till kunden och de är av engångskaraktär. Avgifterna ingår inte i avgiftstaket.
För tillfällig hemsjukvård tas ut en avgift om 18,90 för ett läkar- eller tandläkarbesök och 12,00 euro för ett besök av annan person.

Avgift för tillfällig hemsjukvård tas inte ut av:

  • person som får fortgående och regelbunden hemsjukvård
  • krigsinvalid med en invaliditetsgrad på minst 10 %
  • militärinvalid med en invaliditetsgrad på minst 20 %
  • för hemsjukvård då den ges som stöd i närståendevården
  • För tillfällig hemvård tas ut en avgift om 7,00 € om besöket varar under tre timmar och 15,00 € om besöket varar över tre timmar.

Avgift för tillfällig hemvård tas inte ut av:

  • krigsinvalid som har en invaliditetsgrad på minst 10 %
  • militärinvalid som har en invaliditetsgrad på minst 20 %
  • frontveteran