Hälsocentralavgift

En avgift på 20,60 euro uppbärs för kalenderårets tre första besök på hälsocentralens läkarmottagning. Avgiften uppbärs också inom sjömanshälsovården.

Personer under 18 år är befriade från hälsocentralavgiften.

Hälsocentralavgift behöver inte erläggas av de åbobor som företer senast inom 30 dagar efter mottagningen

  • gällande beslut av om utkomststöd
  • vederbörligt intyg från folkpensionsanstalten över utbetalning av grunddagpenning för arbetslösa eller arbetsmarknadsstöd
  • front- eller fronttjänsttecken (t.ex. noteringen R på FPA-kortet)
  • gällande studentkort eller av läroanstalt utfärdat gällande intyg över studier
  • intyg över utbetalning av folkpensionen till fullt belopp
  • intyg från folkpensionsanstalten över att klienten på grund av förtidsavdrag på pensionen eller pensionsrelatering inte får folkpension till fullt belopp
  • sådant frikort som erhålls efter att avgiftstaket nåtts