Munhälsovårdens tidsbeställning

Kontaktuppgifter

  • Tidsbeställning t. 02 266 0644 är öppen mån-tis kl 7.30 - 15.30, ons-fre kl 8.00-15.30.

Du kan sköta dina bokningsärenden via internet, telefon eller sms. Tillsvidare är det inte möjligt att boka den första nya tiden via internet.

Internetservice

Med internetbokningen kan du kontrollera tidpunkten för en reserverad tid. Du kan också avboka eller flytta en bokad tid Personer som har uppgivit sitt telefonnummer i munhälsovårdens patientdatasystem kan använda tjänsten. Interservicen är inte i bruk för alla tandläkare (t ex specialisttandläkare så som tandreglerare).

SMS

Skicka ditt personnummer och ärende (kontroll av bokning, avbokning eller ombokning) till numret 040 662 0576. Du får svar till din telefon.

Telefonservice

Munhälsovårdens tidsbeställning t. 02 266 0644 är öppen mån-tis kl 7.30 - 15.30, ons-fre kl 8.00-15.30.

På lördagar får man kontakt med Centraltandvårdskliniken kl 8.00-13.00, t. 040 654 1255. Numret betjänar bara de kunder som redan har en bokad tid för lördag.

Avbokning av reserverad tid

Vid förhinder avboka senast 24 timmar före besöket. Av en person som fyllt 15 år  och som utan en godtagbar orsak underlåtit att utnyttja och avbeställa en mottagningstid  tas ut en avgift på 50,80 euro i enlighet med förordningen om klientavgifter.

Nyckelord: