Munhälsovårdens klientavgifter

Mer information

För varje vårdbesök uppbärs en besöksavgift i enlighet med den riksomfattande betalningsförordningen samt avgifter för de olika vårdingreppen.

Fakturan för vården skickas hem per post. Kommunal tandvård ersätts inte av FPA. Åbo stads munhälsovårdstjänster är avgiftsfria för personer under 18 år. Av veteraner uppbärs ingen avgift för kontroller, förebyggande vård och protetisk vård som utförs av en tandläkare.

En tilläggsavgift uppbärs för betalningspåminnelser. Avgifterna inom mun- och tandvården är utmätningsbara. Munhälsovårdsavgifterna räknas inte till avgiftstaket för patient- och klientavgifter som uppbärs vid den kommunala social- och hälsovården.

För oavbokade tider eller tider som avbokats för sent (< 24 h) uppbärs 50,80 euro av klienter som fyllt 15 år.

Förfrågningar om munhälsovårdens fakturor kan riktas till Sarastia, tfn 020 6399 400