Social- och hälsovårdsnämnden

Möteshandlingar

Det justerade protokollet med bilagd besvärsanvisning publiceras i det allmänna informationsnätet på den sjätte arbetsdagen efter sammanträdet.

Mötestider under våren 2021

  • 13.01.2021 klo 17.00
  • 03.02.2021 klo 17.00
  • 24.02.2021 klo 17.00
  • 17.03.2021 klo 17.00
  • 07.04.2021 klo 17.00
  • 14.04.2021 klo 17.00
  • 28.04.2021 klo 17.00
  • 19.05.2021 klo 17.00
  • 09.06.2021 klo 17.00

Social- och hälsovårdsnämnden sköter de uppgifter som föreskrivs för det kommunala kollegiala organet i socialvårdslagen och folkhälsolagen med undantag av barndagvården. Till nämndens uppgifter hör dessutom de uppgifter som föreskrivs för social- och hälsovårdsnämnden i andra lagar och förordningar. Nämnden verkar även som den kommunala specialomsorgsmyndigheten.

Nämndens uppgifter omfattar medling vid brott och tvister.

Föredragande i nämnden är välfärdssektorns direktör Riitta Liuksa. Nämndens sekreterare är Jaana Railamaa.

Social- och hälsovårdsnämndens medlemmar