Läkarnas och skötarnas mottagningar

Välfärdssektorn inom Åbos stad erbjuder Åboborna både läkar- och skötarmottagningar inom primärhälsovården och den specialiserade sjukvården. Tjänsterna finns bl.a. på hälsostationerna, rådgivningarna och poliklinikerna. Det är tidsbeställning till de flesta av dessa tjänster.

Om du insjuknar och behöver och behöver läkar- eller skötartjänster ska du kontakta din hälsostation. Rådgivningstjänster finn bl.a. på mödra- och barnrådgivningarna. Du behöver remiss till den specialiserade sjukvården. Den kan du få t.ex. från hälsostationen eller av en privatläkare.

Nyckelord: