Val av hälsostation

Byte av hälsostation i Åbo

Som Åbobo har du en hälsostation enligt ditt bostadsområde. Om du vill kan du också välja en annan hälsostation i Åbo. Du kan byta hälsostation tidigast ett år efter det föregående valet.

Om du vill byta hälsostation ska du fylla i en blankett för byte av hälsostation som du hittar på denna sida och lämna in den till den hälsostation som du valt. Din identitet kontrolleras under det första besöket. Bytet av hälsostation träder i kraft senast tre veckor efter att du lämnat in blanketten till den valda hälsostationen.

Tillfällig vård på en annan ort

Läkar- och vårdarmottagningar vid hälsovårdscentraler

Om du regelbundet eller under en längre tid vistas på en annan ort utanför din hemkommun, till exempel på grund av arbete, studier, fritid eller för att en närstående bor där, kan du enligt din vårdplan anlita också icke-brådskande hälsovårdstjänster såsom läkar- eller vårdarmottagningar vid en hälsovårdscentral i den andra kommunen.

Du får en vårdplan av den läkare eller hälsovårdare som vårdar dig vid din egen hälsovårdscentral. Det lönar sig att be om en uppdaterad vårdplan i god tid innan vårdansvaret övergår till den andra kommunen. Vårdplanen visar dina senaste hälsouppgifter och läkemedelsordinationer i Kanta-tjänsterna, om du har gett ditt samtycke till det. Om du har ett Marevan-behandlingskort, epikriser i pappersform eller andra viktiga hälsodokument, ta dem med dig när du besöker en hälsovårdscentral i den andra kommunen.

I anslutning till vårdplanen hittar du en faktureringsadress som hälsovårdscentralen i den andra kommunen kan använda. I den andra kommunen uppbärs normala klientavgifter för till exempel läkarmottagning eller tandvård.

Rådgivningstjänster

Du kan vid behov anlita mödra- och barnrådgivningstjänster på en annan ort om du tillfälligt vistas där till exempel på grund av arbete eller studier. Kontakta din egen rådgivning för närmare information.

Byte av hälsovårdscentral för en längre tid

Om du vill kan du välja en hälsovårdscentral utanför din hemkommun också för en längre tid, dvs. för minst ett år. Att byta till en hälsovårdscentral i en annan kommun innebär att också munhälsovården, distributionen av förbrukningsartiklar och rådgivningstjänsterna överförs till den andra kommunen. Om du vill byta hälsovårdscentral ska du göra en skriftlig anmälan om valet senast tre veckor innan du behöver vård till den hälsovårdscentral som du valt. Ett nytt val kan göras tidigast ett år efter det föregående valet. Du ska anmäla bytet av hälsovårdscentral till både den nya och den nuvarande hälsostationen. På den här sidan hittar du en blankett för byte av hälsovårdscentral som du kan fylla i och skriva ut.