Stadens ledning

Stadens förvaltning består av koncernförvaltningen som leds av stadsdirektör Minna Arve samt fem sektorer. Biträdande stadsdirektör Jarkko Virtanen är stadsdirektörens suppleant och stöder ledningen på stadsnivå.

Stadens ledningsgrupp har femton medlemmar. Till ledningsgruppen hör förutom stadsdirektörerna även samtliga direktörer för koncernförvaltningens ansvarsområden och sektorer.

Sektorerna leds av

  • direktören för välfärdssektorn Riitta Liuksa
  • direktören för bildningssektorn Timo Jalonen
  • direktören för fritidssektorn Minna Sartes och
  • direktören för miljösektorn Christina Hovi.