Stadsutvecklingsgruppen

Stadsutvecklingsgruppen har till uppgift att stödja stadens ledning vid beredningen och styrningen av stadskoncernens närings-, kompetens- och innovationspolitik.

Till de uppgiftsområden som koordineras av stadsutvecklingsgruppen hör:

  • samarbete mellan staden och högskolorna
  • intressebevakning och stadspolitik samt samarbete med olika intressentgrupper
  • styrning och koordinering av stadens strategiska spetsprojekt
  • kommunikation och marknadsföring
  • stadens attraktionsfunktioner och evenemangsverksamhet
  • styrning av den strategiska markanvändningen och fastighetsutvecklingen
  • beredning och styrning av miljö- och klimatpolitiken

Koncernförvaltningens stadsutvecklingsgrupp leds av Pekka Sundman.

Sekreterare: Leena Palmulaakso-Nylund.