Förvaltningsgruppen

Koncernförvaltningens förvaltningsgrupp omfattar det allmänna utvecklandet av stadens förvaltning, den tekniska beredningen, verkställigheten och uppföljningen av beslut samt stadssekreterartjänsterna.

Till förvaltningsgruppens ansvarsområde hör också:

  • stadens ärendehantering och stadens arkivväsende
  • stadens juridiska tjänster
  • ordnandet av koncernstyrningen
  • utvecklandet av kundservicen på stadsnivå och främjandet av kommuninvånarnas delaktighet
  • styrningen av stadens säkerhet, riskhantering och beredskap
  • expeditionstjänsterna och ordnandet av koncernförvaltningens gemensamma tjänster
  • förvaltningsärendena gällande protokolltjänster och internationella ärenden

Koncernförvaltningens förvaltningsgrupp leds av Tuomas Heikkinen.

Sekreterare: Sanna Rindell-Kivinen