Koncernförvaltningen

Koncernförvaltningen

Koncernförvaltningen ansvarar under stadsdirektörens ledning för att bereda och verkställa de beslut som fattas av stadsfullmäktige, stadsstyrelsen samt dess sektioner. Koncernförvaltningen bistår även stadsdirektören och den biträdande stadsdirektören vid ledningen av staden och de olika sektorerna samt sköter stadens centraliserade tjänster.

Koncernförvaltningen består av tre grupper: förvaltningsgruppen, ekonomi- och strategigruppen samt stadsutvecklingsgruppen. Förvaltningsgruppen leds av Tuomas Heikkinen, ekonomi- och strategigruppen av Fredrik Lindström och stadsutvecklingsgruppen av Pekka Sundman.

Koncernförvaltningen och servicecentralerna lyder under stadsstyrelsen.