Violinisterna Elina Vähälä, Kreeta-Julia Heikkilä och Petteri Iivonen bjuder på en kväll fylld med violinmusik fredagen den 16.4 kl. 19 via nätet. Åbo filharmoniska orkesterns nätkonsert dirigeras av Tuomas Rousi. Nätkonserten sänds gratis på adressen tfo.fi/live. Ingen publik tas in i salen.

Jean Sibelius festliga Andante festivo inleder violinisternas kväll. Franz Schuberts Rondo A-dur för violin och stråkar fortsätter kvällen. Det rika verket är som en miniatyrkonsert och bär spår av Schuberts egen bakgrund som violinist. I Johann Sebastian Bachs utsmyckade dubbelkonsert diskuterar två violiner med varandra. Därefter hör vi Joonas Kokkonens verk Sinfonia da camera för 12 violiner. I bakgrunden till verket finns tonsättarens halvt år långa vistelse i Schweiz år 1960 och den ansedda kammarorkestern Festival Strings Lucernes framförande av Bachs Die Kunst der Fuge som han bevittnade där. I konsertens avslutande nummer hör vi alla tre violinsolister framföra Olli Mustonens konsert. Trippelkonserten för tre violiner och kammarorkester hör till Mustonens mest kända verk.

Konserten hyllar den 96-årige professor Tuomas Haapanens livsverk som musikfostrare, violinkonstnär och rektor för Åbo musikinstitut och Sibelius-Akademin. Konsertens solister är Haapanens tidigare elever.

Elina Vähälä hör till de mest internationellt kända violinisterna i Finland. Vähälä inledde sin karriär som konsertsolist redan som 12-åring vid en konsert med Lahtis stadsorkester, hennes hemstads orkester. Förutom sin konserterande verksamhet är Vähälä även professor vid Wiens universitet för musik och framställande konst. Under säsongen 2020-21 inleder Vähälä sina perioder som konstnärlig ledare för Sysmän Sivusoitto och som en av två konstnärliga ledare för Uleåborgs musikfestspel.

Kreeta-Julia Heikkilä är en mångsidig violinist som är internationellt efterfrågad som konsertmästare, solist och kammarmusiker. Förutom genom att ge konserter utvecklar hon den klassiska musikkulturen genom sitt arbete som konstnärlig ledare för bl.a. Helsinki Chamber Music Festival och konsertserien Minimalia.

Petteri Iivonen är utan tvivel en av mest främsta och mest framgångsrika finländska violinkonstnärerna under de senaste åren. Han har lovordats bl.a. för sin felfria teknik (Il Gazzettino). År 2010 tog Iivonen andra pris i den internationella Jean Sibelius-violintävlingen och han är 1:e konsertmästare i den legendariska orkestern vid Opéra National de Paris.

Åbo filharmoniska orkesters alla tidigare och kommande strömmade konserter kan ses på adressen tfo.fi/live.